Human security and ethics in support for sustainable development
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 58
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-28 18:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32+17 (1)
Политика (2887)
Этика. Учение о морали. Практическая философия (382)
SM ISO690:2012
SPRINCEAN, Serghei, PÎRŢAC, Grigore, SYCHEV, Andrey. Human security and ethics in support for sustainable development. In: Vector European, 2022, nr. 1, pp. 38-42. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Human security and ethics in support for sustainable development

Securitatea umană și etica în sprijinul dezvoltării durabile

DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.08
CZU: 32+17

Pag. 38-42

Sprincean Serghei1, Pîrţac Grigore2, Sychev Andrey3
 
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Studies of Moldova,
3 N. P. Ogarev's Mordovia State University
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2022


Rezumat

Ethics and bioethics, on the one hand, and human security, on the other, defend social equity, human rights and advocate for the elimination of human risks in the context of global change. Social, economic, political, military, cultural or environmental processes, phenomena and events are interdependent, inter-influencing each other. Given the magnification of the adverse effects of the contemporary global crisis, which is characterized by complexity and multi-dimensioning, there are a number of new risks and threats to national, regional or global security. Ethical and bioethical as well as security issues converge on a similar methodology, as well as on a common set of approaches to this issue. The imperative need to address contemporary global threats to the protection of the human person can be met by reconceptualizing on a local, regional and global scale, methodologically and ethically and morally, the prospects for strengthening human security for a more sustainable and qualitative standard of living on the world map.

Domeniile eticii și bioticii, pe de o parte, și cel legat de securitatea umană, pe de altă parte, apără echitatea socială, drepturile omului și pledează pentru eliminarea riscurilor umane în contextul schimbărilor globale. Procesele, fenomenele și evenimentele sociale, economice, politice, militare, culturale sau de mediu, sunt interdependente, inter-influențându-se reciproc. În condițiile amplificării efectelor nefaste ale crizei globale contemporane ce se caracterizează prin complexitate și multi-dimensionare, se atestă apariția unui șir de noi riscuri și amenințări la adresa securității naționale, regionale sau globale. Aspectele etice și bioetice, ca și cele securitare converg către o metodologie similară, ca și către un set comun de abordări a acestei problematici. Necesitatea imperativă a contractării amenințărilor globale contemporane la nivelul protecției persoanei umane poate fi îndeplinită prin reconceptualizarea la scară locală, regională și globală, pe căi metodologice și etico-morale, a perspectivelor de consolidare a securității umane pentru un nivel de trai mai sustenabil și mai calitativ.

Cuvinte-cheie
sustainable development, Human Development, global crisis, human security, ethics, bioethics, global threats, national security, human protection,

dezvoltare durabilă, dezvoltare umană, criză globală, securitate umană, etică, bioetică, amenințări globale, securitate națională, protecția persoanei