Dizabilitatea intelectuală: delimitări conceptuale, definire și caracterizare generală
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
686 137
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-03 09:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7 (496)
Психология (3522)
SM ISO690:2012
BRÂNDA, Florina. Dizabilitatea intelectuală: delimitări conceptuale, definire și caracterizare generală. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogie şi incluziune școlară, Ed. 5, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 5, pp. 120-126. ISBN 978-9975-76-387-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
5, Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Dizabilitatea intelectuală: delimitări conceptuale, definire și caracterizare generală

CZU: 159.922.7

Pag. 120-126

Brânda Florina
 
Liceul Tehnologic Special nr.1, Oradea
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2022


Rezumat

Articolul are un caracter teoretic și reflectă unele repere conceptuale cu privire la defenirea și caracterizarea generală a dizabilității intelectuale. Se detaliază unele aspecte referitoare la natura fenomenului cercetat, precum și cele referitoare la organizarea şi funcționarea şcolii obișnuite din perspectiva incluziunii elevilor netipici cu dizabilitate intelectuală. De asemenea sunt descrise condițiile pentru a atinge un înalt nivel de incluziune școlară și socială a acestei categorii de elevi.

The article is theoretical in nature and reflects some conceptual benchmarks regarding the definition and general characterization of intellectual disability. It details some aspects related to the nature of the researched phenomenon, as well as those related to the organization and functioning of the regular school from the perspective of the inclusion of atypical students with intellectual disabilities. The key conditions for achieving a high level of school and social inclusion of this category of students are also described.

Cuvinte-cheie
dizabilitate, dizabilitate intelectuală, deficienţă mintală,

disability, Intellectual disability, Mental retardation