Tehnici de integrare a copiilor cu tulburări de comportament folosite la ore
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
554 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-02 18:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.016.046+159.922.76 (3)
Воспитание, образование и обучение особых групп лиц. Специальные школы (655)
Психология (3511)
SM ISO690:2012
ARSENI, Viorica. Tehnici de integrare a copiilor cu tulburări de comportament folosite la ore. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogie şi incluziune școlară, Ed. 5, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 5, pp. 103-107. ISBN 978-9975-76-387-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
5, Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Tehnici de integrare a copiilor cu tulburări de comportament folosite la ore

CZU: 376.016.046+159.922.76

Pag. 103-107

Arseni Viorica
 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2022


Rezumat

Acest articol abordează problema integrării copiilor cu tulburări de comportament la ore. Pe parcursul articolului sunt caracterizați acești copiii, și oferirea de sugestii, tehnici de integrare a acestora în timpul orei, învățătorilor.

This article addresses the issue of integrating children with behavioral disorders into classes. Throughout the article, these children are characterized, and offering suggestions, techniques for integrating them during class, to teachers.

Cuvinte-cheie
sistemul de tokeni, contractul comportamental, întăritori, CES, comportamentele target, ADHD,

token system, behavioral contract, reinforcers, CES, target behaviors, ADHD