Макросейсмический эффект землетрясений в Молдове в 2011 году
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
680 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 10:14
SM ISO690:2012
ИЛИЕШ, И.И.; СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; СИМОНОВ, Н.А.; КАРДАНЕЦ, Владлен. Макросейсмический эффект землетрясений в Молдове в 2011 году. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2011, nr. 2, pp. 27-35. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 2 / 2011 / ISSN 1857-0046

Макросейсмический эффект землетрясений в Молдове в 2011 году

Pag. 27-35

Илиеш И.И., Степаненко Н.Я., Симонов Н.А., Карданец Владлен
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The article provides a synthesis of instrumental and macroseismic data about the effect of the earthquakes May 1st end October 4th 2011 in Republic of Moldova. It contains the tables with the reports of our correspondents and macroseismical maps of Moldavia, as well as intensity tables of Romania.

Articolul prezintă o sinteză a datelor instrumentale şi macroseismice cu privire la manifestarea cutremurelor din 1 mai şi 4 octombrie 2011 pe teritoriul Republicii Moldova. Conţine tabele cu rapoarte ale corespondenţilor şi hărţii macroseismice din Republica Moldova, precum şi tabele cu valori ale intensităţii, înregistrate pe teritoriului României.