The challenges of teaching english for specific purposes
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
257 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-12 16:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111:378:147 (1)
Английский язык (607)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2364)
Философские системы и концепции (85)
SM ISO690:2012
NAZARU, Cristina. The challenges of teaching english for specific purposes . In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului, Ed. 23, 26 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2021, Seria 23, Vol.2, pp. 275-280. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2, 2021
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
23, Chişinău, Moldova, 26 martie 2021

The challenges of teaching english for specific purposes

Dificultățile de predare-învățare a limbii engleze pentru scopuri specifice

CZU: 811.111:378:147

Pag. 275-280

Nazaru Cristina
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2022


Rezumat

English for Specific Purposes (ESP) emerged as a distinct branch of Teaching English as a Foreign/Second language approximately fifty years ago as a result of the spread of English worldwide and the necessity to meet the professional needs of people learning it. ESP means using material that responds to learners’ needs and implies a level of general English proficiency, as well as knowledge of specific vocabulary. The article features, apart from basic notions on ESP, the challenges that can appear when teaching-learning English for Specific Purposes.

Limba engleză pentru scopuri specifice (ESP) s-a dezvoltat ca o ramură aparte a predării limbii engleze ca limbă străină acum aproximativ cincizeci de ani în rezultatul expansiunii limbii engleze la nivel mondial și necesității de satisfacere a nevoilor profesionale specifice ale cursanților. În învățarea englezei pentru scopuri specifice, materialele sunt axate pe nevoile cursanților și presupun posedarea de cunoștințe lingvistice de engleză generală, dar și cunoașterea unui limbaj specific. În acest articol au fost prezentate problemele care apar în predarea limbii engleze pentru scopuri specifice, inclusiv probleme legate de cel ce predă, de cel ce învață și de mediu.

Cuvinte-cheie
ESP, learners’ specific needs, challenges, problems,

limba engleză pentru scopuri specifice, necesități specifice, dificultăţi, probleme