Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
164 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-14 20:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:37.02 (6)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (3021)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (919)
SM ISO690:2012
GASNAŞ, Ala; GLOBA, Angela; PAVEL, Maria; PAVEL, Dorin. Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte. Vol. 1, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, pp. 152-160. ISBN 978-9975-76-382-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală

CZU: 004:37.02

Pag. 152-160

Gasnaş Ala, Globa Angela, Pavel Maria, Pavel Dorin
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Proiect:
20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2022


Rezumat

În condițiile societății informaționale, axarea pe Tehnologiile Informaționale și de Comunicare (TIC) în sistemul educațional devine o necesitate imperioasă. Utilizarea acestor tehnologii în procesul didactic contribuie la dezvoltarea la elevi a abilităților impuse de societatea modernă, focalizează procesul educațional asupra elevului, care la rândul său devine subiectul procesului de învățământ. În acest articol vom prezenta instrumentele TIC, care ajută la crearea unor medii de învățare motivante pentru elevi.

In the conditions of the information society, the focus on Information and Communication Technologies (ICT) in the educational system becomes an urgent need. The use of these technologies in the teaching process contributes to the development of the skills in students imposed by modern society, focuses the educational process on the student, which in turn becomes the subject of the educational process. In this article we will present ICT tools, which help to create motivating learning environments for students.

Cuvinte-cheie
instrumente TIC, procesoarele de text, prezentări multimedia, foi de calcul,

ICT tools, word processors, multimedia presentations, Spreadsheets

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Instrumentele TIC și eficiența lor &icirc;n procesul didactic &icirc;n școală</p>">
<meta name="citation_author" content="Gasnaş Ala">
<meta name="citation_author" content="Globa Angela">
<meta name="citation_author" content="Pavel Maria">
<meta name="citation_author" content="Pavel Dorin">
<meta name="citation_publication_date" content="2022">
<meta name="citation_collection_title" content="Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 1">
<meta name="citation_firstpage" content="152">
<meta name="citation_lastpage" content="160">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-152-160.pdf">