Human resource management development
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
550 50
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-11 15:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.95/96 (41)
Управление. Менеджмент (1901)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Aurelia. Human resource management development. In: Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration: 4th International Conference, Ed. 4, 3-4 decembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, Ediția 4, Vol.1, pp. 42-53. ISBN 978-9975-3527-1-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.1, 2021
Conferința "Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration"
4, Chişinău, Moldova, 3-4 decembrie 2021

Human resource management development

CZU: 005.95/96

Pag. 42-53

Cojocaru Aurelia
 
University of European Studies of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 28 aprilie 2022


Rezumat

In a difficult economic period, in which companies are increasingly resorting to restructuring programs in order to save their budget, it is very important to ensure good management of human resources. The human resources plan is created in accordance with the strategic plan of the organization. As the organization identifies the development opportunities available, it is necessary to correlate them with the skills that will be needed to cover them. Recruitment, training, and reward programs prove to be essential aspects of how a company can attract, develop, and retain people with the necessary skills. Human resource management ensures, develops, motivates and maintains people in an organization that aims to effectively achieve its goals, as well as meeting the needs of employees, given that employees are the most important factors in running a business. Human resource management helps to define the issues in the process of hiring the necessary people in a company, plans the human values adopted at the organizational level and can determine how the organization covers its staffing needs by recruiting and selecting qualified candidates. At the same time, this method of efficiency at the level of human resources evaluates the research results in the process of selection and recruitment of employees, proposes ways of orientation and integration of new employees, establishes methods of training and development of employees and proposes, at the level of production efficiency. ensuring productive relations with employees

Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-si economisi bugetul, este foarte important să asiguri un bun management al resurselor umane. Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce orhanizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea si programele de recompensare se dovedesc a fi aspecte esenţiale prin care o companie poate atrage, dezvolta si păstra oamenii cu abilităţile necesare. Managementul resurselor umane asigură, dezvoltă, motivează si menţine oamenii în cadrul unei organizaţii care îsi fixează să realizeze eficient obiectivele pe care si le propune, precum si satisfacerea nevoilor angajaţilor, având în vedere că angajaţii sunt cei mai importanţi factori în derularea unei afaceri. Managementul resurselor umane ajută la definirea problemelor în procesul angajării oamenilor necesari într-o companie, planifică valorile umane adoptate la nivel organizaţional si poate stabili modul în care organizaţia îsi acoperă nevoile de personal prin recrutarea si selecţis candidaţilor calificaţi. Totodată, această metodă de eficientizare la nivelul resurselor umane evaluează rezultatele cercetărilor în procesul de selecţie si recrutare a angajaţilor, propune modalităţi de orientare si integrare a noilor angajaţi, stabilesc metode de instruire si dezvoltare a angajaţilor si propune, la nivelul eficientizării producţiei, metode de asigurare a relaţiilor productive cu angajaţii.

Cuvinte-cheie
management, Human resources, economics, psychology,

managment, resurse umane, economie, psihologie