"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
223 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-05 09:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:793.3(569.4) (1)
Воспитание. Обучение. Образование (12995)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗРЕЛИЩА. ИГРЫ. СПОРТ (1534)
SM ISO690:2012
KATZ-ZICHRONY, Sari. "Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: la cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei, Ed. 4, 16-17 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tehnica-UTM, 2021, Ediția 4, pp. 335-344. ISBN 978-9975-56-893-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4, 2021
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţei muncii"
4, Chişinău, Moldova, 16-17 aprilie 2021

"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel

CZU: 37.036:793.3(569.4)

Pag. 335-344

Katz-Zichrony Sari
 
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2022


Rezumat

Teaching dance in early childhood education in the National-Religious community is a relatively new phenomenon in Israeli society. This article describes one teaching practice "Dance Rhymes". The research is based on ethnographic observation of dance classes in schools. Through analysis of the rhyming method, this article illustrates how traditional dance teachers have formed a unique method of "dance rhyming" that is used to foster body skills and bridge the divide between Jewish tradition and dance.

Cuvinte-cheie
Dance education, early-childhood, tradition, rhyming, rhythm, pedagogical practice