Rolul factorilor educaționali în dezvoltarea abilităților sociale la preșolarii de 5-6 ani
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
456 32
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-28 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.211.24+37.015.3 (5)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2110)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (4054)
SM ISO690:2012
PETROVSCHI, Nina, DAVIDESCU, Liliana Maria. Rolul factorilor educaționali în dezvoltarea abilităților sociale la preșolarii de 5-6 ani. In: Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, Ed. 1, 20-22 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2021, pp. 150-166. ISBN 978-9975-46-567-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale 2021
Conferința "Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale"
1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021

Rolul factorilor educaționali în dezvoltarea abilităților sociale la preșolarii de 5-6 ani

CZU: 373.211.24+37.015.3

Pag. 150-166

Petrovschi Nina1, Davidescu Liliana Maria2
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2022


Rezumat

Prezentul articol reflectă reperele dezvoltării abilităților sociale la preșcolarii de 5-6 ani din perspectiva factorilor educaționali. Sunt redate conceptele de dezvoltare socială, competențe sociale, tipurile de abilități interpersonale ca : relaționarea socială și rezolvarea de probleme. De asemenea, sunt cercetați și analizați factorii de influență în dezvoltarea socială a preșcolarilor.

This article reflects the landmarks of the development of social skills in preschoolers aged 5-6 from the perspective of educational factors. The concepts of social development, social skills, types of interpersonal skills such as: social relationships and problem solving are presented. The factors influencing the social development of preschoolers are also researched and analyzed.

Cuvinte-cheie
dezvoltare socială, abilități sociale, preşcolari, competențe inerpersonale, intrapersoanle, factori educaționali,

social development, social skills, preschool, interpersonal skills, intrapersonal, educational factors