Aspectele medico-legale privind himenul la minore
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
144 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-10 13:57
SM ISO690:2012
TOPOREŢ, Natalia; SAMSONOV, Doina; BUGA, Marin; SOLOVEI, Sergiu. Aspectele medico-legale privind himenul la minore. In: Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală. Ediţia a III-a, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătății al RM, 2021, pp. 40-43. ISBN 978-9975-87-878-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova
Ediţia a III-a, 2021
Conferința "Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Aspectele medico-legale privind himenul la minore


Pag. 40-43

Toporeţ Natalia1, Samsonov Doina2, Buga Marin2, Solovei Sergiu2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Medicină Legală, Chișinău
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2022


Rezumat

Violența sexuală față de copii ramâne a fi una din cele mai actuale probleme socio-medicale în Republica Moldova și necesită o abordare medico-legală specifică. Mai mulți autori au arătat în lucrările sale că, o data cu creșterea și dezvoltarea organismului, are loc modificarea formei, consistenței și formațiunilor anatomice ale himenului. Nu au fost regăsiți careva parametri morfologici și morfometrici standart pentru o vârstă anumită.

Sexual violence against children remains one of the most current socio-medical problems in the Republic of Moldova and requires a specific forensic approach. Several authors have shown in their works that with the growth and development of the body, there is a change in the shape, consistency and anatomical formations of the hymen. There were no records of any standard morphological and morphometric parameters for a certain age.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Aspectele medico-legale privind himenul la minore</p>">
<meta name="citation_author" content="Toporeţ Natalia">
<meta name="citation_author" content="Samsonov Doina">
<meta name="citation_author" content="Buga Marin">
<meta name="citation_author" content="Solovei Sergiu">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova">
<meta name="citation_volume" content="Ediţia a III-a">
<meta name="citation_firstpage" content="40">
<meta name="citation_lastpage" content="43">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/40-43_46.pdf">