Aspectele medico-legale privind himenul la minore
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
149 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-10 13:57
SM ISO690:2012
TOPOREŢ, Natalia; SAMSONOV, Doina; BUGA, Marin; SOLOVEI, Sergiu. Aspectele medico-legale privind himenul la minore. In: Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală. Ediţia a III-a, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătății al RM, 2021, pp. 40-43. ISBN 978-9975-87-878-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova
Ediţia a III-a, 2021
Conferința "Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Aspectele medico-legale privind himenul la minore


Pag. 40-43

Toporeţ Natalia1, Samsonov Doina2, Buga Marin2, Solovei Sergiu2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Medicină Legală, Chișinău
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2022


Rezumat

Violența sexuală față de copii ramâne a fi una din cele mai actuale probleme socio-medicale în Republica Moldova și necesită o abordare medico-legală specifică. Mai mulți autori au arătat în lucrările sale că, o data cu creșterea și dezvoltarea organismului, are loc modificarea formei, consistenței și formațiunilor anatomice ale himenului. Nu au fost regăsiți careva parametri morfologici și morfometrici standart pentru o vârstă anumită.

Sexual violence against children remains one of the most current socio-medical problems in the Republic of Moldova and requires a specific forensic approach. Several authors have shown in their works that with the growth and development of the body, there is a change in the shape, consistency and anatomical formations of the hymen. There were no records of any standard morphological and morphometric parameters for a certain age.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-154165</doi_batch_id>
<timestamp>1680390048</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-87-878-4</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Aspectele medico-legale privind himenul la minore</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Toporeţ</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Doina</given_name>
<surname>Samsonov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Marin</given_name>
<surname>Buga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Solovei</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>40</first_page>
<last_page>43</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>