Aspectele medico-legale privind himenul la minore
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
150 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-10 13:57
SM ISO690:2012
TOPOREŢ, Natalia; SAMSONOV, Doina; BUGA, Marin; SOLOVEI, Sergiu. Aspectele medico-legale privind himenul la minore. In: Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală. Ediţia a III-a, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătății al RM, 2021, pp. 40-43. ISBN 978-9975-87-878-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova
Ediţia a III-a, 2021
Conferința "Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Aspectele medico-legale privind himenul la minore


Pag. 40-43

Toporeţ Natalia1, Samsonov Doina2, Buga Marin2, Solovei Sergiu2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Medicină Legală, Chișinău
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2022


Rezumat

Violența sexuală față de copii ramâne a fi una din cele mai actuale probleme socio-medicale în Republica Moldova și necesită o abordare medico-legală specifică. Mai mulți autori au arătat în lucrările sale că, o data cu creșterea și dezvoltarea organismului, are loc modificarea formei, consistenței și formațiunilor anatomice ale himenului. Nu au fost regăsiți careva parametri morfologici și morfometrici standart pentru o vârstă anumită.

Sexual violence against children remains one of the most current socio-medical problems in the Republic of Moldova and requires a specific forensic approach. Several authors have shown in their works that with the growth and development of the body, there is a change in the shape, consistency and anatomical formations of the hymen. There were no records of any standard morphological and morphometric parameters for a certain age.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-154165</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021</cfResPublDate>
<cfVol>Ediţia a III-a</cfVol>
<cfStartPage>40</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-87-878-4</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/154165</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Aspectele medico-legale privind himenul la minore</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Violența sexuală față de copii ram&acirc;ne a fi una din cele mai actuale probleme socio-medicale &icirc;n Republica Moldova și necesită o abordare medico-legală specifică. Mai mulți autori au arătat &icirc;n lucrările sale că, o data cu creșterea și dezvoltarea organismului, are loc modificarea formei, consistenței și formațiunilor anatomice ale himenului. Nu au fost regăsiți careva parametri morfologici și morfometrici standart pentru o v&acirc;rstă anumită.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Sexual violence against children remains one of the most current socio-medical problems in the Republic of Moldova and requires a specific forensic approach. Several authors have shown in their works that with the growth and development of the body, there is a change in the shape, consistency and anatomical formations of the hymen. There were no records of any standard morphological and morphometric parameters for a certain age.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-48742</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-98784</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-98785</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-35899</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-48742</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-48742-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Toporeţ</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-98784</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-98784-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Samsonov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Doina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-98785</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-98785-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Buga</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Marin</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-35899</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-35899-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Solovei</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sergiu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>