Modalități de predare/învățare a operei lui George Meniuc în ciclul gimnazial/liceal
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
363 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-11 05:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:801.82+373.5 (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (4064)
Филологические и лингвистические источники. Сборники текстов (65)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2121)
SM ISO690:2012
GOLOVATIUC, Elena, TABURCEANU, Polina. Modalități de predare/învățare a operei lui George Meniuc în ciclul gimnazial/liceal. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor filologice, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 3, pp. 56-63. ISBN 978-9975-76-382-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Modalități de predare/învățare a operei lui George Meniuc în ciclul gimnazial/liceal

CZU: 37.016:801.82+373.5

Pag. 56-63

Golovatiuc Elena1, Taburceanu Polina2
 
1 Liceul Teoretic „Mihail Koţiubinski“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2022


Rezumat

Opera artistică a lui George Meniuc depășește canoanele perioadei în care a activat și se înscrie în albia unor căutări notorii, a unor semnificații artistice proprii unui veritabil talent. Din aceste considerente opera lui este recomandată spre predare/ învățare în clasele gimnaziale/ liceale. Articolul se axează pe explorarea particularităților nuvelei „Delfinul” și a poemului „Toamna lui Orfeu” și sunt elaborate unele indicații metodice în predarea/ învățarea creațiilor lui Meniuc în școală.

George Meniuc's artistic work goes beyond the canons of the period in which he worked and is part of the bed of notorious searches, of artistic meanings specific to a true talent. For these reasons, his work is recommended for teaching/learning in secondary/high school classes. The article focuses on exploring the peculiarities of the novella „Delfinul” and the poem „Autumn of Orpheus” and some methodical indications are elaborated in teaching/learning Meniuc's creations in school.

Cuvinte-cheie
personaj, modernism, imaginar poetic, temă, motiv, mesaj, meditație, simbol,

character, modernism, poetic imaginary, theme, reason, message, meditation, symbol