Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
215 0
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 122-128. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market


Pag. 122-128

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Articolul își propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, în special, în traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale în limbile engleză și română a unui prospect farmaceutic

The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today’s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.

Cuvinte-cheie
prospect, termen farmaceutic, traducere medicală, densitate lexicală, echivalenţă, integrare, transpunere, compensare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-153537</doi_batch_id>
<timestamp>1701284842</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării  europene</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-50-127-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Silvia</given_name>
<surname>Bogdan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>122</first_page>
<last_page>128</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>