Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
186 0
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 122-128. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market


Pag. 122-128

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Articolul își propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, în special, în traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale în limbile engleză și română a unui prospect farmaceutic

The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today’s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.

Cuvinte-cheie
prospect, termen farmaceutic, traducere medicală, densitate lexicală, echivalenţă, integrare, transpunere, compensare

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-153537</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014</cfResPublDate>
<cfStartPage>122</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-50-127-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/153537</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>prospect; termen farmaceutic; traducere medicală; densitate lexicală; echivalenţă; integrare; transpunere; compensare</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Articolul &icirc;și propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, &icirc;n special, &icirc;n traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale &icirc;n limbile engleză și rom&acirc;nă a unui prospect farmaceutic</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today&rsquo;s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-41084</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-41084</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-41084-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bogdan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Silvia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>