Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
412 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-29 14:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
546:544.23+546.4 (1)
Неорганическая химия (453)
Физическая химия твердых тел, жидкостей и газов (17)
SM ISO690:2012
LOZOVAN, Vasile, KRAVŢOV, Victor, FONARI, Marina. Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Chimie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.2, pp. 138-139. ISBN 978-9975-76-391-2 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic

2D coordination polymer of Zn(II) based on 4,4’-(hydrazine-1,2- diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid

CZU: 546:544.23+546.4

Pag. 138-139

Lozovan Vasile12, Kravţov Victor3, Fonari Marina3
 
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fizică Aplicată
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2022


Rezumat

A fost sintetizat un polimer coordinativ 2D {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n în baza acidului dicarboxilic cromofor 4,4’-(hidrazin-1,2-diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic, (H2(4-dbahz)). Structura compusului coordinativ și a cromoforului H2(4-dbahz) a fost determinată prin metoda difracției cu raze X.

A 2D coordination grid {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n was obtained based on dicarboxylic azine chromophore, 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))dibenzoic acid (H2(4-dbahz)). The structure of the coordination compound and H2(4-dbahz) chromophore were determined following X-ray diffraction methods of analysis.

Cuvinte-cheie
ligand azinic dicarboxilic, polimer coordinativ, structură cristalină,

dicarboxylic azine ligand, coordination polymers, crystal structure

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lozovan, V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Chimie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Kravţov, V.H.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fizică Aplicată, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Fonari, M.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fizică Aplicată, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Polimer coordinativ 2D al Zn(II) &icirc;n baza acidului dicarboxilic 4,4&rsquo;-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-389-9</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>ligand azinic dicarboxilic</subject>
<subject>polimer coordinativ</subject>
<subject>structură cristalină</subject>
<subject>dicarboxylic azine ligand</subject>
<subject>coordination polymers</subject>
<subject>crystal structure</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>546:544.23+546.4</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>A fost sintetizat un polimer coordinativ 2D {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n &icirc;n baza acidului dicarboxilic cromofor 4,4&rsquo;-(hidrazin-1,2-diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic, (H2(4-dbahz)). Structura compusului coordinativ și a cromoforului H2(4-dbahz) a fost determinată prin metoda difracției cu raze X.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>A 2D coordination grid {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n was obtained based on dicarboxylic azine chromophore, 4,4&#39;-(hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))dibenzoic acid (H2(4-dbahz)). The structure of the coordination compound and H2(4-dbahz) chromophore were determined following X-ray diffraction methods of analysis.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>