Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
403 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-29 14:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
546:544.23+546.4 (1)
Неорганическая химия (452)
Физическая химия твердых тел, жидкостей и газов (17)
SM ISO690:2012
LOZOVAN, Vasile, KRAVŢOV, Victor, FONARI, Marina. Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Chimie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.2, pp. 138-139. ISBN 978-9975-76-391-2 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic

2D coordination polymer of Zn(II) based on 4,4’-(hydrazine-1,2- diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid

CZU: 546:544.23+546.4

Pag. 138-139

Lozovan Vasile12, Kravţov Victor3, Fonari Marina3
 
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fizică Aplicată
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2022


Rezumat

A fost sintetizat un polimer coordinativ 2D {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n în baza acidului dicarboxilic cromofor 4,4’-(hidrazin-1,2-diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic, (H2(4-dbahz)). Structura compusului coordinativ și a cromoforului H2(4-dbahz) a fost determinată prin metoda difracției cu raze X.

A 2D coordination grid {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n was obtained based on dicarboxylic azine chromophore, 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))dibenzoic acid (H2(4-dbahz)). The structure of the coordination compound and H2(4-dbahz) chromophore were determined following X-ray diffraction methods of analysis.

Cuvinte-cheie
ligand azinic dicarboxilic, polimer coordinativ, structură cristalină,

dicarboxylic azine ligand, coordination polymers, crystal structure

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-152638</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 9, Vol.2</cfVol>
<cfStartPage>138</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-389-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152638</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Polimer coordinativ 2D al Zn(II) &icirc;n baza acidului dicarboxilic 4,4&rsquo;-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>ligand azinic dicarboxilic; polimer coordinativ; structură cristalină; dicarboxylic azine ligand; coordination polymers; crystal structure</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>A fost sintetizat un polimer coordinativ 2D {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n &icirc;n baza acidului dicarboxilic cromofor 4,4&rsquo;-(hidrazin-1,2-diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic, (H2(4-dbahz)). Structura compusului coordinativ și a cromoforului H2(4-dbahz) a fost determinată prin metoda difracției cu raze X.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>A 2D coordination grid {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n was obtained based on dicarboxylic azine chromophore, 4,4&#39;-(hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))dibenzoic acid (H2(4-dbahz)). The structure of the coordination compound and H2(4-dbahz) chromophore were determined following X-ray diffraction methods of analysis.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36681</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1035</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1018</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36681</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36681-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lozovan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vasile</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1035</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1035-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Kravtsov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victor</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Кравцов</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Виктор</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1018</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1018-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Fonari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Marina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>