Методология диагностики уровня социализации дошкольника
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1062 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-26 22:13
SM ISO690:2012
РАКУ, Жанна. Методология диагностики уровня социализации дошкольника. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2012, nr. 27, pp. 54-59. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Методология диагностики уровня социализации дошкольника

Pag. 54-59

Раку Жанна
 
Молдавский Государственный Университет
 
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2013


Rezumat

The article deals with patterns of socialization in the preschool age and highlights the organizational model of its implementation in kindergarten. The approaches of the diagnosis of the level of socialization at children are described and overviews of techniques that efficiently explores the different sides and particularly of the socialization at preschoolers are offered.

În acest articol sunt prezentate legităţile şi particularităţile de socializare în perioada preșcolarităţii. Pe baza analizei literaturii psihologice au fost evidenţiate modelele cheie de organizare a socializării eficiente în grădiniţă. Sunt prezentate modalităţi de diagnosticare a nivelului de socializare a copilului şi sunt enumerate tehnici şi metode care evaluează eficient diferite componente ale procesului de socializare la preşcolari.

Cuvinte-cheie
Социализация, дошкольник, игровая деятельность,

методики диагностики социализации.