Creativitatea la vârsta școlară mică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
957 94
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 15:51
SM ISO690:2012
RACU, Igor. Creativitatea la vârsta școlară mică. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2012, nr. 27, pp. 37-46. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Creativitatea la vârsta școlară mică

Pag. 37-46

Racu Igor
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In the given article is studied the problem of creativity at school age. Different concepts, theories and definitions of creativity are presented. In experimental research are presented the results of a study of 200 children of 10 – 11 years children, their level of creativity and the difference in creativity manifestation depending on the gender and living environment of the children.

În acest articol este studiată problema creativității la vârsta școlară mică. Sunt prezentate diferite concepții, teorii, definiții privind creativitatea. În cercetarea experimentală efectuată sunt prezentate rezultatele unui studiu efectuat pe 200 de copii de 10-11 ani în care sa constatat nivelul dezvoltării creativității la copii, diferențele în manifestarea acestui fenomen în dependență de variabilele de gen și mediul de trai al subiecților.

Cuvinte-cheie
creativitate, vârsta școlară mică, dezvoltare, originalitate, flexibilitate,

fluiditate.