Identitatea lingvistică și culturală a elevului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
262 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091 (51)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (1704)
SM ISO690:2012
COSOVAN, Olga. Identitatea lingvistică și culturală a elevului. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2022, nr. 1(131), pp. 28-31. ISSN 1810-6455. DOI: 10.5281/zenodo.6226362
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455

Identitatea lingvistică și culturală a elevului

The Student’s Linguistic and Cultural Identity

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6226362
CZU: 373.091

Pag. 28-31

Cosovan Olga
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2022


Rezumat

Identitatea lingvistică, la fel ca identitatea culturală, este examinată preponderent în contextul comunicării interculturale, al globalizării și al pragmatismului schimbului de mesaje. Nu mai puțin importantă este identitatea lingvistică marcată de studii și ocupații profesionale. Orice vorbitor poate fi identificat după utilizarea coerentă a unităților lexicale terminologice, iar individualitatea sa lingvistică se alimentează din lecturi și alte experiențe cognitive și culturale. O parte esențială a identității lingvistice a elevului contemporan este limba de instruire, care a) nu întotdeauna este și limba maternă a elevului și b) poate să se schimbe chiar în procesul studiilor, în cadrul mobilității academice. Identitatea culturală se construiește din interpretarea și valorificarea semnelor diferitor sisteme semiotice, în contexte teritoriale, naționale și globale.

Like cultural identity, linguistic identity tends to be examined in the context of cultural communication, globalization, and pragmatic message exchange. However, education and professional endeavors are of no lesser importance for linguistic identity. Any speaker may be identified by their coherent use of terminological vocabulary, while their linguistic identity is continuously nourished by reading and other cognitive and cultural experiences. For the modern student, an important part of their linguistic identity is the language of instruction, which, a) is not necessarily also the student’s native language; b) may change in the course of education, due to academic mobility. Cultural identity consists of the interpretation and exploration of the signs belonging to various semiotic systems, in territorial, national, and global contexts.

Cuvinte-cheie
identitate lingvistică, identitate culturală, lexic, termen, semn, sistem semiotic,

linguistic identity, cultural identity, vocabulary, term, sign, semiotic system