Multifrequency system with multipoint and integral conditions
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-19 16:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.925 (42)
Дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения. Конечные разности. Вариационное исчисление. Функциональный анализ (243)
SM ISO690:2012
BIHUN, Yaroslav, PETRYSHYN, Roman, SKUTAR, Ihor, MELHYK, Halyna. Multifrequency system with multipoint and integral conditions. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 2(12), pp. 19-32. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.19-32
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Multifrequency system with multipoint and integral conditions

Sistem multifrecventa cu multipunct si conditii integrale

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.19-32
CZU: 517.925
MSC 2010: 34K10, 34K33.

Pag. 19-32

Bihun Yaroslav, Petryshyn Roman, Skutar Ihor, Melhyk Halyna
 
Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
 
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2022


Rezumat

For the multifrequency system of equations with linear delays and multipoint and integral conditions, the existence and uniqueness of the solution in space is proved. The method of averaging over fast variables is substantiated and the error of the method is estimated, which obviously depends on the small parameter. The obtained result is illustrated by a model example.

Pentru sistemul multifrecventa de ecuatii cu intârzieri liniare si multipunct si conditii integrale, se demonstreaza existenta si unicitatea solutiei în spatiu. Se fundamenteaza metoda de mediere asupra variabilelor rapide si se estimeaza eroarea metodei, care depinde evident de parametrul mic. Rezultatul obtinut este ilustrat printr-un exemplu. Cuvinte cheie: sistem multifrecventa, conditie integrala, metoda medierii, parametru mic, rezonanta, estimarea erorilor, variabile lente si rapide.

Cuvinte-cheie
multifrequency system, integral condition, averaging method, small parameter, resonance, error estimation, slow and fast variables,

sistem multifrecventa, conditie integrala, metoda medierii, parametru mic, rezonanță, estimarea erorilor, variabile lente si rapide

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.36120/2587-3644.v12i2.19-32</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bihun, Y.</creatorName>
<affiliation>Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Petryshyn, R.</creatorName>
<affiliation>Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Skutar, I.</creatorName>
<affiliation>Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Melghik, G.</creatorName>
<affiliation>Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Multifrequency system with multipoint and integral conditions</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2537-6284</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>multifrequency system</subject>
<subject>integral condition</subject>
<subject>averaging method</subject>
<subject>small parameter</subject>
<subject>resonance</subject>
<subject>error estimation</subject>
<subject>slow and fast variables</subject>
<subject>sistem multifrecventa</subject>
<subject>conditie integrala</subject>
<subject>metoda medierii</subject>
<subject>parametru
mic</subject>
<subject>rezonanță</subject>
<subject>estimarea erorilor</subject>
<subject>variabile lente si rapide</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>517.925</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-12-29</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>For the multifrequency system of equations with linear delays and multipoint and integral conditions, the existence and uniqueness of the solution in space is proved. The method of averaging over fast variables is substantiated and the error of the method is estimated, which obviously depends on the small parameter. The obtained result is illustrated by a model example.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Pentru sistemul multifrecventa de ecuatii cu int&acirc;rzieri liniare si multipunct si conditii integrale, se demonstreaza existenta si unicitatea solutiei &icirc;n spatiu. Se fundamenteaza metoda de mediere asupra variabilelor rapide si se estimeaza eroarea metodei, care depinde evident de parametrul mic. Rezultatul obtinut este ilustrat printr-un exemplu. Cuvinte cheie: sistem multifrecventa, conditie integrala, metoda medierii, parametru mic, rezonanta, estimarea erorilor, variabile lente si rapide.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>