Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
397 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-22 12:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.362:[330.341.4+330.53+339.56.055](478) (1)
Динамика народного хозяйства. Экономическое развитие (453)
Национальное богатство. Валовой национальный продукт. Совокупный общественный продукт. Народнохозяйственные балансы. Национальные счета (218)
Внешняя торговля. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины (389)
SM ISO690:2012
PROHNIȚCHI, Valeriu, TOMŞA, Aurelia. Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general. In: Economica, 2021, nr. 4(118), pp. 65-74. ISSN 1810-9136. DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2021.118.065
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136

Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general

Modelling the Impact of Structural Policies on General Economic Equilibrium

DOI:https://doi.org/10.53486/econ.2021.118.065
CZU: 330.362:[330.341.4+330.53+339.56.055](478)
JEL: E16, H21, H31, D58.

Pag. 65-74

Prohnițchi Valeriu, Tomşa Aurelia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2022


Rezumat

Autorii utilizează un Model de Echilibru General Aplicat pentru a studia impactul unei politici structurale asociate cu scăderea costurilor de tranzacție la import și export în economia Republicii Moldova. Rezultatele arată că pentru majoritatea bunurilor comercializate la nivel internațional, prețurile de import scad, ceea ce conduce la creșterea bunăstării consumatorilor. În același timp, capacitatea de producție a economiei naționale se extinde, iar exportatorii obțin prețuri mai mari de export, ceea ce le amplifică competitivitatea și conduce la creșterea relativ mai rapidă a livrărilor la export, comparativ cu livrările pe piața internă. Beneficiile și costurile scenariului sunt relativ uniform distribuite teritorial, deși bunăstarea gospodăriilor casnice din zonele urbane industrializate crește puțin mai rapid, comparativ cu gospodăriile rurale. Datele obținute confirmă rezultatele empirice internaționale, privind relevanța politicilor structurale pentru dezvoltarea economică pe termen lung.

Authors use the Computable General Equilibrium model to study the impact of a structural policy associated with declining import and export transaction costs in the economy of the Republic of Moldova. The results show that for most goods traded internationally, import prices are declining, which leads to increased consumer welfare. At the same time, the production capacity of the domestic economy is expanding and exporters are getting higher export prices, which boosts their competitiveness and leads to relatively faster growth of export deliveries compared to domestic deliveries. Benefits and costs of the scenario are quite evenly distributed territorially, although the well-being of households in industrialized urban areas is growing slightly faster compared to rural households. The obtained data confirm the international empirical results regarding the relevance of structural policies for long-term economic development.

Cuvinte-cheie
Model de Echilibru General Aplicat, matrice de contabilitate socială, politici structurale, echilibrul economic general, comerț internațional,

Computable General Equilibrium model, Social Accounting Matrix, structural policies, general equilibrium, foreign trade

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Prohnițchi, V.</dc:creator>
<dc:creator>Tomşa, A.N.</dc:creator>
<dc:date>2021-12-30</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Autorii utilizează un Model de Echilibru General Aplicat pentru a studia impactul unei politici structurale asociate cu scăderea costurilor de tranzacție la import și export &icirc;n economia Republicii Moldova. Rezultatele arată că pentru majoritatea bunurilor comercializate la nivel internațional, prețurile de import scad, ceea ce conduce la creșterea bunăstării consumatorilor. &Icirc;n același timp, capacitatea de producție a economiei naționale se extinde, iar exportatorii obțin prețuri mai mari de export, ceea ce le amplifică competitivitatea și conduce la creșterea relativ mai rapidă a livrărilor la export, comparativ cu livrările pe piața internă. Beneficiile și costurile scenariului sunt relativ uniform distribuite teritorial, deși bunăstarea gospodăriilor casnice din zonele urbane industrializate crește puțin mai rapid, comparativ cu gospodăriile rurale. Datele obținute confirmă rezultatele empirice internaționale, privind relevanța politicilor structurale pentru dezvoltarea economică pe termen lung.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Authors use the Computable General Equilibrium model to study the impact of a structural policy associated with declining import and export transaction costs in the economy of the Republic of Moldova. The results show that for most goods traded internationally, import prices are declining, which leads to increased consumer welfare. At the same time, the production capacity of the domestic economy is expanding and exporters are getting higher export prices, which boosts their competitiveness and leads to relatively faster growth of export deliveries compared to domestic deliveries. Benefits and costs of the scenario are quite evenly distributed territorially, although the well-being of households in industrialized urban areas is growing slightly faster compared to rural households. The obtained data confirm the international empirical results regarding the relevance of structural policies for long-term economic development.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.53486/econ.2021.118.065</dc:identifier>
<dc:source>Economica 118 (4) 65-74</dc:source>
<dc:subject>Model de Echilibru General
Aplicat</dc:subject>
<dc:subject>matrice de contabilitate socială</dc:subject>
<dc:subject>politici
structurale</dc:subject>
<dc:subject>echilibrul economic general</dc:subject>
<dc:subject>comerț
internațional</dc:subject>
<dc:subject>Computable General Equilibrium
model</dc:subject>
<dc:subject>Social Accounting Matrix</dc:subject>
<dc:subject>structural
policies</dc:subject>
<dc:subject>general equilibrium</dc:subject>
<dc:subject>foreign trade</dc:subject>
<dc:title>Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>