Tendințe de dezvoltare ale serviciilor de consultanță în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
361 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-18 13:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.942:334.7(478) (2)
Области управления (318)
Формы организации и сотрудничества в экономике (996)
SM ISO690:2012
SOLCAN, Angela. Tendințe de dezvoltare ale serviciilor de consultanță în Republica Moldova. In: Economica, 2021, nr. 4(118), pp. 7-18. ISSN 1810-9136. DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2021.118.007
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136

Tendințe de dezvoltare ale serviciilor de consultanță în Republica Moldova

Development Tendencies of Consultancy Services in the Republic of Moldova

DOI:https://doi.org/10.53486/econ.2021.118.007
CZU: 005.942:334.7(478)
JEL: M10, M12, M13.

Pag. 7-18

Solcan Angela
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2022


Rezumat

În această lucrare, sunt investigate piața serviciilor de consultanță din Republica Moldova și tendințele de dezvoltare ale acesteia. Cercetarea se bazează pe analiza datelor secundare, precum și pe rezultatele sondajului online realizat în rândul a 54 de prestatori de servicii de consultanță în afaceri. Rezultatele studiului denotă faptul că majoritatea prestatorilor de servicii sunt microîntreprinderi. De regulă, companiile de consultanță acordă servicii în diferite domenii și doar cele mai mari, cu experiență, sunt axate pe specializări. În anul 2020, cele mai solicitate au fost consultațiile în domeniile „planificări strategice și dezvoltări organizaționale” și „marketing și vânzări”. În cadrul studiului, au fost identificate impedimentele cu care se confruntă prestatorii de servicii de consultanță din Republica Moldova, precum înaintarea unor recomandări care, în opinia prestatorilor de servicii, ar contribui la dezvoltarea sectorului dat.

The present paper investigates the issue of consulting services market in the Republic of Moldova and their development trends. The research is based on secondary data analysis, as well as on the results of an online survey of 54 business consultancy providers. The results of the study show that most service providers are microenterprises. Usually, consulting companies provide services in different fields and only the largest, with experience, are focused on specializations. In 2020, the most frequent were the consultations in the field of “strategic planning and organizational development” and “marketing and sales”. The study has revealed the impediments faced by the consultancy service providers from the Republic of Moldova, also, some recommendations were formulated, that, in the opinion of the service providers, would contribute to the development of this sector.

Cuvinte-cheie
consulting, consulting service, consulting management, prestatori de servicii de afaceri, digitalizare,

consulting, consulting service, consulting management, business service providers, digitization