Mijloace de expresivitate în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Șerban
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
384 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4.087.68.071.1(478) (1)
Вокальная музыка. Пение (293)
SM ISO690:2012
MIHALAŞ, Mihai. Mijloace de expresivitate în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Șerban. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 3(62), pp. 127-131. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.3-62.16
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Mijloace de expresivitate în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Șerban

Means of expressivity in Petru Serban’s choral miniature ”Codrule, codrutule”

DOI:https://doi.org/10.52673/18570461.21.3-62.16
CZU: 784.4.087.68.071.1(478)

Pag. 127-131

Mihalaş Mihai
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2022


Rezumat

The article is dedicated to the structural-compositional analysis of the choral miniature Codrule, codrutule signed by the composer Petru Serban from the Republic of Moldova, written in the second half of the 20th century, from the perspective of a conductive interpretive approach. The piece stands out through a compositional language of a particular expressiveness. It represents a choral writing in which the homophone-harmonic exposition predominates providing a series of original opportunities for interpretive-conducting approach. The author comes with a series of recommendations in this regard, derived from his own interpretive practice, which aim to accelerate the learning process of the musical material of the miniature and bring to the public a more complete version of the interpretation of the given musical piece, which has become, in the meanwhile, one of reference in the local choral repertoire.

Articolul este dedicat analizei structural-compoziționale a miniaturii corale Codrule, codruţule semnată de compozitorul Petru Şerban din Republica Moldova, scrisă în a doua jumătate a secolului al XX-lea, din perspectiva unei abordări interpretative dirijorale. Piesa se remarcă printr-un limbaj componistic de o expresivitate aparte. Ea constituie o scriitură corală în care predomină expunerea omofon-armonică și oferă un șir de oportunități originale de abordare interpretativ-dirijorală. Autorul vine cu o serie de recomandări în acest sens, desprinse din propria practică interpretativă, menite să accelereze procesul de studiere a materialului muzical al miniaturii şi să aducă în fața publicului o variantă cât mai cizelată a interpretării creației date, devenită între timp una de referință în repertoriul coral autohton.

Cuvinte-cheie
choral miniature, Codrule, codrutule, Petru Serban, choral writing, conducting vision, vocal-choral interpretation, Mihai Eminescu, musical form,

miniatură corală, Codrule, codruțule, Petru Şerban, scriitură corală, tratare dirijorală, interpretare vocalcorală, Mihai Eminescu, formă muzicală