Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
386 58
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-01 12:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.16:658.012.12 (1)
Организация и управление сельскохозяйственным производством (442)
Организация производства. Управление. Экономика предприятий (660)
SM ISO690:2012
VACARCIUC, Mihaela. Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale. In: Tezele celei de-a : 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, Ed. 71, 20 mai 2018, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2018, Ediția 71, T, pp. 86-87. ISBN 978-9975-64-283-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a
Ediția 71, T, 2018
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
71, Chişinău, Moldova, 20 mai 2018

Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale

CZU: 631.16:658.012.12

Pag. 86-87

Vacarciuc Mihaela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2022


Rezumat

Rezultatele prezentate se referă la indicatorii activității analizei economico-financiare în cadrul întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro”. Scopul cercetărilor este de a analiza funcțiile conducerii activității economice și influența lor asupra analizei economico-financiare. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: 1. Ce reprezintă analiza economico-financiară; 2. Care sunt funcțiile conducerii activității economice; 3. Etapele organizării analizei economico-financiare; 4. Calcularea indicatorilor activității analizei economico-financiare și anume: rentabilitatea și lichiditatea în baza datelor întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro”; 5. Sugestii de eficientizarea a activității financiare. Cercetările au fost realizate în baza indicatorilor reflectați în situațiile financare a întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro” pe parcursul a trei ani de gestiune 2014, 2015, 2016. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:  Cercetarea analizei economico-financiare;  Observarea directă și indirectă a realității economice;  Analiza și sinteza;  Modelarea economico-matematică;  Abstracția științifică; În baza rezultatelor obținute s-a constatat că:  Analiza economico-financiară stabilește diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii;  Cu aplicarea analizei economico-financiare în cadrul unei entități se conduce la descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  Se întărește autonomia economico-financiară și creşte eficienţa economică. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări: utilizarea eficientă la maxim a resurselor financiare, pe baza căreia este posibilă creșterea profitabilității întreprinderii; creșterea volumului venitului din vânzări; diminuarea costului vânzărilor. Concluzionez că analiza economico-financiară a unei entități în mare parte stabilește abateri în desfăsurarea fenomenelor analizate și luarea măsurilor pentru reglarea și optimizarea intregii activități.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Vacarciuc, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Analiza activității economico-financiare a &icirc;ntreprinderii agricole și rolul ei &icirc;n dezvoltarea economiei naționale</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-64-283-5</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>631.16:658.012.12</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Rezultatele prezentate se referă la indicatorii activității analizei economico-financiare &icirc;n cadrul &icirc;ntreprinderii agricole SRL &bdquo;Oclanda-Agro&rdquo;. Scopul cercetărilor este de a analiza funcțiile conducerii activității economice și influența lor asupra analizei economico-financiare. Pentru realizarea scopului propus au fost &icirc;naintate următoarele obiective: 1. Ce reprezintă analiza economico-financiară; 2. Care sunt funcțiile conducerii activității economice; 3. Etapele organizării analizei economico-financiare; 4. Calcularea indicatorilor activității analizei economico-financiare și anume: rentabilitatea și lichiditatea &icirc;n baza datelor &icirc;ntreprinderii agricole SRL &bdquo;Oclanda-Agro&rdquo;; 5. Sugestii de eficientizarea a activității financiare. Cercetările au fost realizate &icirc;n baza indicatorilor reflectați &icirc;n situațiile financare a &icirc;ntreprinderii agricole SRL &bdquo;Oclanda-Agro&rdquo; pe parcursul a trei ani de gestiune 2014, 2015, 2016. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:  Cercetarea analizei economico-financiare;  Observarea directă și indirectă a realității economice;  Analiza și sinteza;  Modelarea economico-matematică;  Abstracția științifică; &Icirc;n baza rezultatelor obținute s-a constatat că:  Analiza economico-financiară stabilește diagnoza şi reglarea activităţii &icirc;ntreprinderii;  Cu aplicarea analizei economico-financiare &icirc;n cadrul unei entități se conduce la descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  Se &icirc;ntărește autonomia economico-financiară și creşte eficienţa economică. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări: utilizarea eficientă la maxim a resurselor financiare, pe baza căreia este posibilă creșterea profitabilității &icirc;ntreprinderii; creșterea volumului venitului din v&acirc;nzări; diminuarea costului v&acirc;nzărilor.&nbsp;Concluzionez că analiza economico-financiară a unei entități &icirc;n mare parte stabilește abateri &icirc;n desfăsurarea fenomenelor analizate și luarea măsurilor pentru reglarea și optimizarea intregii activități.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>