Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
387 58
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-01 12:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.16:658.012.12 (1)
Организация и управление сельскохозяйственным производством (442)
Организация производства. Управление. Экономика предприятий (660)
SM ISO690:2012
VACARCIUC, Mihaela. Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale. In: Tezele celei de-a : 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, Ed. 71, 20 mai 2018, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2018, Ediția 71, T, pp. 86-87. ISBN 978-9975-64-283-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a
Ediția 71, T, 2018
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
71, Chişinău, Moldova, 20 mai 2018

Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale

CZU: 631.16:658.012.12

Pag. 86-87

Vacarciuc Mihaela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2022


Rezumat

Rezultatele prezentate se referă la indicatorii activității analizei economico-financiare în cadrul întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro”. Scopul cercetărilor este de a analiza funcțiile conducerii activității economice și influența lor asupra analizei economico-financiare. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: 1. Ce reprezintă analiza economico-financiară; 2. Care sunt funcțiile conducerii activității economice; 3. Etapele organizării analizei economico-financiare; 4. Calcularea indicatorilor activității analizei economico-financiare și anume: rentabilitatea și lichiditatea în baza datelor întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro”; 5. Sugestii de eficientizarea a activității financiare. Cercetările au fost realizate în baza indicatorilor reflectați în situațiile financare a întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro” pe parcursul a trei ani de gestiune 2014, 2015, 2016. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:  Cercetarea analizei economico-financiare;  Observarea directă și indirectă a realității economice;  Analiza și sinteza;  Modelarea economico-matematică;  Abstracția științifică; În baza rezultatelor obținute s-a constatat că:  Analiza economico-financiară stabilește diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii;  Cu aplicarea analizei economico-financiare în cadrul unei entități se conduce la descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  Se întărește autonomia economico-financiară și creşte eficienţa economică. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări: utilizarea eficientă la maxim a resurselor financiare, pe baza căreia este posibilă creșterea profitabilității întreprinderii; creșterea volumului venitului din vânzări; diminuarea costului vânzărilor. Concluzionez că analiza economico-financiară a unei entități în mare parte stabilește abateri în desfăsurarea fenomenelor analizate și luarea măsurilor pentru reglarea și optimizarea intregii activități.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-148567</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 71, T</cfVol>
<cfStartPage>86</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-64-283-5</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/148567</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Analiza activității economico-financiare a &icirc;ntreprinderii agricole și rolul ei &icirc;n dezvoltarea economiei naționale</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Rezultatele prezentate se referă la indicatorii activității analizei economico-financiare &icirc;n cadrul &icirc;ntreprinderii agricole SRL &bdquo;Oclanda-Agro&rdquo;. Scopul cercetărilor este de a analiza funcțiile conducerii activității economice și influența lor asupra analizei economico-financiare. Pentru realizarea scopului propus au fost &icirc;naintate următoarele obiective: 1. Ce reprezintă analiza economico-financiară; 2. Care sunt funcțiile conducerii activității economice; 3. Etapele organizării analizei economico-financiare; 4. Calcularea indicatorilor activității analizei economico-financiare și anume: rentabilitatea și lichiditatea &icirc;n baza datelor &icirc;ntreprinderii agricole SRL &bdquo;Oclanda-Agro&rdquo;; 5. Sugestii de eficientizarea a activității financiare. Cercetările au fost realizate &icirc;n baza indicatorilor reflectați &icirc;n situațiile financare a &icirc;ntreprinderii agricole SRL &bdquo;Oclanda-Agro&rdquo; pe parcursul a trei ani de gestiune 2014, 2015, 2016. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:  Cercetarea analizei economico-financiare;  Observarea directă și indirectă a realității economice;  Analiza și sinteza;  Modelarea economico-matematică;  Abstracția științifică; &Icirc;n baza rezultatelor obținute s-a constatat că:  Analiza economico-financiară stabilește diagnoza şi reglarea activităţii &icirc;ntreprinderii;  Cu aplicarea analizei economico-financiare &icirc;n cadrul unei entități se conduce la descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  Se &icirc;ntărește autonomia economico-financiară și creşte eficienţa economică. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări: utilizarea eficientă la maxim a resurselor financiare, pe baza căreia este posibilă creșterea profitabilității &icirc;ntreprinderii; creșterea volumului venitului din v&acirc;nzări; diminuarea costului v&acirc;nzărilor.&nbsp;Concluzionez că analiza economico-financiară a unei entități &icirc;n mare parte stabilește abateri &icirc;n desfăsurarea fenomenelor analizate și luarea măsurilor pentru reglarea și optimizarea intregii activități.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-69371</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-69371</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-69371-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vacarciuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>