Dezvoltarea pieţei de asigurări din Republica Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
151 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-14 18:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336 (1548)
Финансы. Государственные финансы. Финансы государственного сектора. Банковское дело. Деньги (1482)
SM ISO690:2012
BRAGUTA, Maria. Dezvoltarea pieţei de asigurări din Republica Moldova. In: Tezele celei de-a : 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 20 mai 2016, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2017, p. 91. ISBN 978-9975-64-283-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a 2017
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor"
Chişinău, Moldova, 20 mai 2016

Dezvoltarea pieţei de asigurări din Republica Moldova

CZU: 336

Pag. 91-91

Braguta Maria
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2022


Rezumat

Rezultatele prezentate se referă la piaţa asigurărilor din Republica Moldova. Scopul cercetărilor este analizarea pieţei de asigurări din Republica Moldova. Cercetările au fost realizate la catedra Finanţe şi bănci. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: metoda de colectare a datelor, metoda de comparaţie. În baza rezultatelor obţinute s-a constatat: 1. Piaţa de asigurare reprezintă un cadru în care se desfaşoară operaţiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Potrivit Legii cu privire la asigurări, nr. 407-XVI din 21.12.2006, cap.1, art. 1: Asigurarea este un contract consensual, aleatoriu, prin care asiguratul se obligă să plătească o anumită sumă, denumită prima de asigurare, în schimbul căreia asiguratorul îşi asumă obligaţia că la producerea evenimentului (riscului asigurat) să plătească beneficiarului despăgubirea de asigurare. 2. Companii de asigurări: În anul 2016 au desfăşurat activitate de asigurare 15 societăţi, inclusiv 13 societăţi au desfăşurat activitate de asigurări generale, 1 societate – activitate compozită şi o societate desfăşoară asigurări de viaţă. Prime brute subscrise 1. Acord-grup SA -68.742.682,00 2. Asito SA -64.791.286,58 3. Asterra grup SA -79.989.008,04 4. Auto-siguranta SA-8.072.036,00 5. Donaris Vig SA -166.011.922,84 6. Galas SA -53.910.482,05 7. Garanţie SA -32.049.000,00 8. Grawe carat asigurări SA -179.187.107,00 9. Klassika asigurări SA -94.069.465,32 10. Moldasig SA -214.984.361,07 11. Moldcargo SA -41.693.982,42 12. Moldova-astrovaz SA -11.137.448,54 13. Sigur-asigur SA-4.403.850,56 14. Traselit SA -61.321.970,24 15. Alliance insurance group SA141.371.014,02 Activitatea de supraveghere a pieţei financiare nebancare este exercitată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Obiectivele de bază contau în consolidarea stabilităţii, asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar, prevenirea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase în sectorul financiar, în scopul protejării intereselor clienţilor şi investitorilor. Rezultatele cercetărilor au permis următoarele concluzii şi recomandări: Piaţa de asigurări necesită un imbold suplimentar din partea societăţii: I. prin sporirea interesului faţă de aceste servicii II. consolidării transparenţei procesului de activitate al societăţilor de asigurare III. organizarea de campanii de informare. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: · În R. Moldova volumul asigurărilor e foarte neînsemnat în comparaţie cu alte ţari. ·Sectorul asigurarilor este slab dezvoltat, în stransă legatură cu situaţia economica, politica şi socială. ·Cele mai dezvoltate sunt asigurările obligatorii, iar asigurările facultative sunt încă în umbră. ·Dezvoltarea serviciilor de asigurare are un ritm încetinit, deoarece lipsesc multe condiţii menite să înlesnească protecţia de asigurare.