Finanţarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
204 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-06 16:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.16:336.713(478) (1)
Организация и управление сельскохозяйственным производством (442)
Денежное обращение. Банковское дело. Биржи (660)
SM ISO690:2012
VACARCIUC, Mihaela. Finanţarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale. In: Tezele celei de-a : 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 20 mai 2016, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2017, p. 90. ISBN 978-9975-64-283-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a 2017
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor"
Chişinău, Moldova, 20 mai 2016

Finanţarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale

CZU: 631.16:336.713(478)

Pag. 90-90

Vacarciuc Mihaela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2022


Rezumat

Rezultatele prezentate se referă la studierea surselor de aprovizionare cu finanţe a întreprinderilor agricole de către băncile comerciale şi alte agenţii independente. Scopul cercetărilor este de a demonstra că rata de acordare la credite de către băncile comerciale diferă de la o bancă la alta şi influenţa creditului asupra dezvoltării întreprinderii. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: · cercetarea pieţei de creditare; · avantajele de acordare a creditelor pentru susţinerea întreprinderilor agricole; · îmbunătăţirea poziţiei întreprinderii pe piaţa agricolă; · dezavantajele creditelor. Cercetările au fost realizate în domeniul financiar-bancar intersectat cu ramura de bază a ţării noastre – agricultura. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: a) observarea directă şi indirectă a realităţii economice; b) abstracţia ştiinţifică; c) inducţia şi deducţia; d)analiza şi sinteza; e) modelarea economico-matematică; f) analiza SWOT. În baza rezultatelor obţinute s-a constatat că în domeniul finanţelor analizînd SRL ,,BucuriaSaturn” care a solicitat credit comercial pentru agricultură de la BC "Moldindconbank" S.A. şi aceasta utilizînd creditul pentru procurarea combustibilului, seminţelor, furajelor, îngrăşăminte, animalelor, păsărilor; achitarea lucrărilor legate de prelucrarea pământului agricol, livezilor. Din cele prezentate anterior, concluzionez că utilizarea raţională a creditului sporeşte puterea productivă a capitalului şi asigură un volum mare de produse. Are un rol important pentru agricultura Republicii Moldova care atrage în ultima perioadă tot mai multe finanţări. Însă finanţarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale trebuie să fie mai bună deoarece condiţiile impuse de bancă nu sunt în favoarea antreprenorului, dar mai mult în defavoarea lui.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-148439</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017</cfResPublDate>
<cfStartPage>90</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-64-283-5.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/148439</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Finanţarea &icirc;ntreprinderilor agricole de către băncile comerciale</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Rezultatele prezentate se referă la studierea surselor de aprovizionare cu finanţe a &icirc;ntreprinderilor agricole de către băncile comerciale şi alte agenţii independente. Scopul cercetărilor este de a demonstra că rata de acordare la credite de către băncile comerciale diferă de la o bancă la alta şi influenţa creditului asupra dezvoltării &icirc;ntreprinderii. Pentru realizarea scopului propus au fost &icirc;naintate următoarele obiective: &middot; cercetarea pieţei de creditare; &middot; avantajele de acordare a creditelor pentru susţinerea &icirc;ntreprinderilor agricole; &middot; &icirc;mbunătăţirea poziţiei &icirc;ntreprinderii pe piaţa agricolă; &middot; dezavantajele creditelor. Cercetările au fost realizate &icirc;n domeniul financiar-bancar intersectat cu ramura de bază a ţării noastre &ndash; agricultura. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: a) observarea directă şi indirectă a realităţii economice; b) abstracţia ştiinţifică; c) inducţia şi deducţia; d)analiza şi sinteza; e) modelarea economico-matematică; f) analiza SWOT. &Icirc;n baza rezultatelor obţinute s-a constatat că &icirc;n domeniul finanţelor analiz&icirc;nd SRL ,,BucuriaSaturn&rdquo; care a solicitat credit comercial pentru agricultură de la BC &quot;Moldindconbank&quot; S.A. şi aceasta utiliz&icirc;nd creditul pentru procurarea combustibilului, seminţelor, furajelor, &icirc;ngrăşăminte, animalelor, păsărilor; achitarea lucrărilor legate de prelucrarea păm&acirc;ntului agricol, livezilor. Din cele prezentate anterior, concluzionez că utilizarea raţională a creditului sporeşte puterea productivă a capitalului şi asigură un volum mare de produse. Are un rol important pentru agricultura Republicii Moldova care atrage &icirc;n ultima perioadă tot mai multe finanţări. &Icirc;nsă finanţarea &icirc;ntreprinderilor agricole de către băncile comerciale trebuie să fie mai bună deoarece condiţiile impuse de bancă nu sunt &icirc;n favoarea antreprenorului, dar mai mult &icirc;n defavoarea lui.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-69371</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-69371</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-69371-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vacarciuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>