Influenţa termenilor şi normelor de semănat asupra unor însuşiri agrofizice a solului şi productivităţii grâului de toamnă
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
151 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.11++324”:631.53.048(478) (1)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (588)
Выборы. Референдумы. Плебисциты. Избирательные кампании. Коррупция при выборах. Результаты выборов (113)
Агротехника (1084)
SM ISO690:2012
DARABAN, Vasile. Influenţa termenilor şi normelor de semănat asupra unor însuşiri agrofizice a solului şi productivităţii grâului de toamnă. In: Tezele celei de-a : 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 20 mai 2016, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2017, p. 9. ISBN 978-9975-64-283-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a 2017
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor"
Chişinău, Moldova, 20 mai 2016

Influenţa termenilor şi normelor de semănat asupra unor însuşiri agrofizice a solului şi productivităţii grâului de toamnă

CZU: 633.11++324”:631.53.048(478)

Pag. 9-9

Daraban Vasile
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2022


Rezumat

Rezultatele prezentate se referă la evaluarea influenţei termenilor şi normelor de semănat asupra unor însuşiri agrofizice a solului şi productivităţii grâului de toamnă cultivat în cadrul asolamentului după mazărea pentru boabe ca cultura premergătoare. Scopul cercetărilor: estimarea influenţei sistemului conservativ de lucrare a solului, termenilor şi normelor de semănat a grâului de toamnă asupra unor însuşiri agrofizice a solului, productivităţii grâului de toamnă cultivat în cadrul asolamentului după mazărea pentru boabe. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:  determinarea stării fitosanitare a solului în funcţie de cultura premergătoare, termenii, normele de semănat a grâului de toamnă exprimată prin tipul, gradul numeric şi gravimetric de îmburuienire;  modificări a capacităţii solului pentru apă sub influenţa culturii premergătoare, termenilor, normelor de semănat a grâului de toamnă;  influenţa culturilor premergătoare, termenilor, normelor de semănat a grâului de toamnă asupra nivelului de productivitate a culturii. Cercetările au fost realizate la SDE ,,Chetrosu”, raionul Anenii-Noi, Zona de Centru a Republicii Moldova. În cercetare au fost folosite metodele clasice. În baza rezultatelor obţinute s-a constat că sistemul conservativ de lucrare a solului, termenii şi normele de semănat a grâului de toamnă luate în studiu au influenţat în mod diferit starea fitosanitară a solului, valorile capacităţii totale şi capilare pentru apă, nivelul de productivitate a grâului de toamnă. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:  În condiţiile climaterice ale anului agricol 2014- 2015, în semănăturile grâului de toamnă se constată un tip mixt de îmburuienire cu prezenţa a 8 specii de buruieni din 6 familii botanice şi 5 grupe biologice.  Gradul numeric de îmburuienire este condiţionat de termenii şi normele de semănat, fiind considerat ca scăzut la temenii mai timpurii de semănat şi foarte scăzut la termenii mai târzii de semănat.  Gradul gravimetric de îmburuienire este mai puţin influenţat de termenii şi normele de semănat a grâului de toamnă şi este apreciat ca foarte scăzut.  Capacitatea totală şi capilară a solului pentru apă este influenţată de normele şi îndeosebi a termenilor de semănat. Se constată o diminuare a valorilor menţionate anterior spre termenii mai târzii de semănat.  În condiţiile climaterice ale anului 2014 – 2015 productivitatea grâului de toamnă în limitele normelor de semănat a variat în limitele de 3017 – 3120 kg/ha, iar în limitele termenilor de semănat 2776 – 3234 kg/ha. Adaosuri semnificative de producţie au fost asigurate de termenul II şi III de semănat (375 – 458 kg/ha). Pentru asigurarea potenţialului productiv a grâului de toamnă se propune cultivarea după mazărea pentru boabe ca cultură premergătoare, realizarea sistemului conservativ de lucrare a solului cu semănatul în termenul II şi III de semănat (07.X şi 25.X) cu norma de semănat de 6,0 mln. boabe/ha.