Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
134 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-17 20:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.982.4:34(091) (1)
Криминология. Криминалистика (852)
SM ISO690:2012
COSTEA, Mihai. Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive. In: Integrare prin cercetare si inovare.: Științe juridice și economice, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, SJE, pp. 100-102. ISBN 978-9975-158-56-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare.
SJE, 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive

CZU: 343.982.4:34(091)

Pag. 100-102

Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2022