Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-08 18:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
023.5:[005.963:004.78] (1)
Библиотечное дело. Библиотековедение (563)
Области управления (225)
Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети (328)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4, pp. 215-218. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.5769834
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476

Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021

Summer Academy for Librarians 2021

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5769834
CZU: 023.5:[005.963:004.78]

Pag. 215-218

Povestca Lilia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2021


Rezumat

Autorul prezintă sinteza ediției a 6-a a Academiei de Vară pentru Bibliotecari, organizată la 29-30 iulie 2021. Explică ce înseamnă „a fi competent digital” în societatea cognitivă. Menționează oportunitățile oferite tinerilor bibliotecari prin conținutul tematicilor evenimentului. În baza analizei chestionarului de evaluare autorul scoate în evidență propunerile, aprecierile, impresiile și emoțiile participanților.

The author summarises the sixth edition of the Summer Academy for Librarians, organized on July 29-30, 2021. She explains how it is “to be digitally competent” in the cognitive society, mentions the opportunities off ered to young librarians through the content of the topics. Basing on the analysis of the evaluation questionnaire, the author highlights the proposals, appreciations, impressions, and emotions of the participants.

Cuvinte-cheie
Academia de Vară pentru Bibliotecari, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, instruirea bibliotecarilor, dezvoltare profesională, competenţe digitale,

Summer Academy for Librarians, Association of Librarians of the Republic of Moldova, training of librarians, Professional development, digital skills.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-146047</doi_batch_id>
<timestamp>1675696850</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Biblioteca Naţională a Republicii Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Magazin bibliologic</full_title>
<issn media_type='print'>18571476</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>3-4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Academia de vară pentru Bibliotecari &ndash; 2021</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Lilia</given_name>
<surname>Povestca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>215</first_page>
<last_page>218</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.5769834</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>