Evaluarea unor elemente ale capacității de producție corelate cu cedarea rapidă a apei din boabe, la porumb
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
293 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-12 09:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.1:631.52 (10)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (678)
Агротехника (1225)
SM ISO690:2012
SPÎNU (PATLATII), Angela. Evaluarea unor elemente ale capacității de producție corelate cu cedarea rapidă a apei din boabe, la porumb. In: Tezele celei de-a : 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, Ed. 74, 20 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2021, p. 141. ISBN 978-9975-64-320-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a 2021
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
74, Chişinău, Moldova, 20 mai 2021

Evaluarea unor elemente ale capacității de producție corelate cu cedarea rapidă a apei din boabe, la porumb

CZU: 633.1:631.52

Pag. 141-141

Spînu (Patlatii) Angela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-145121</doi_batch_id>
<timestamp>1713631052</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Tezele celei de-a </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-64-320-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Evaluarea unor elemente ale capacității de producție corelate cu cedarea rapidă a apei din boabe, la porumb</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Spînu (Patlatii)</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>141</first_page>
<last_page>141</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>