Fenomenul violenţei în mediul școlar
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
744 92
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-21 13:33
SM ISO690:2012
MANEA, Adriana Denisa, BARBĂ, Maria. Fenomenul violenţei în mediul școlar. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, Ed. 8, 4 iunie 2021, Cahul. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2021, Vol.8, Partea 2, pp. 5-9. ISBN 2587-3563. ISSN E-ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
8, Cahul, Moldova, 4 iunie 2021

Fenomenul violenţei în mediul școlar

The phenomenon of violence in the school environment


Pag. 5-9

Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
 
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2021


Rezumat

Violenţea şcolară, conform mass-mediei, cercetărilor și statisticilor oficiale, care raportează o creștere spectaculoasă a fenomenului în ultimile trei decenii în mai multe țări ale lumii, reclamă o atenție sporită din partea atât a instituţilor specializate cât și a organizaţilor nonguvernamentale sensibilizate de amploarea de necontestat pe care acest fenomen o capătă la diferite nivele de globalizare. Escaladarea violenței în școală a devenit cea mai vizibilă evoluție din câmpul educației formale. Diferitele forme de expresie a violenţei în școală sunt asociate cu expresia vizibilă a unui stil de relaţionare şi a unui comportament social care valorizează violenţa, în detrimentul unor strategii de gestionare şi rezolvare a conflictelor. Sensibilizarea faţă de acest fenomenul numit violenţa şcolară, ar trebui să conducă la creşterea eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente prin implementarea de măsuri atât în zona psihopedagogică, cât și în cea socială.

School violence, according to official media, research and statistics, which reports a dramatic increase in the phenomenon in the last three decades in several countries around the world, requires increased attention from both specialized institutions and non-governmental organizations aware of the extent of undisputed that this phenomenon acquires at different levels of globalization. The escalation of violence in schools has become the most visible evolution in the field of formal education. The different forms of expression of violence in school are associated with the visible expression of a relationship style and a social behavior that values violence, to the detriment of conflict management and resolution strategies. Awareness of this phenomenon called school violence should lead to increased efforts to improve the current situation by implementing measures in both the psycho-pedagogical and social.

Cuvinte-cheie
violență școlară, agresivitate, bullying, educaţie,

school violence, aggression, bullying, education

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-144773</doi_batch_id>
<timestamp>1716681011</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei</full_title>
<issn media_type='print'>E-ISSN 2587-3571</issn>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>2587-3563</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Fenomenul violenţei &icirc;n mediul școlar</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Adriana Denisa</given_name>
<surname>Manea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Barbă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>5</first_page>
<last_page>9</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>