Assessment of health status of teachers
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
340 0
SM ISO690:2012
CHEPTEA, Dumitru, CEBANU, Serghei. Assessment of health status of teachers. In: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, Ed. 1, 20-22 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, p. 69. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021
Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță"
1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021

Assessment of health status of teachers

Evaluarea stării de sănătate a cadrelor didactice


Pag. 69-69

Cheptea Dumitru, Cebanu Serghei
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2021


Rezumat

Background. Teaching in schools has been defined as the profession with the most diverse risk factors that affect health. With almost 48 000 people currently working in educational institutions, teachers make up the largest occupational group in the Republic of Moldova. Objective of the study. Assessment of teachers' health in relation to risk factors in the living and working environment. Material and Methods. The study involved 500 teachers from pre-university educational institutions. For the self-assessment of the health status, a questionnaire was created which was applied online. The subjective assessment was performed by researching the entries in the medical cards. Results. The majority of respondents were women (91.4%), with a mean age of 45.6±7.5 years and a milking experience of 22.9±3.2 years. In (75.7%) health is satisfactory, only 3% have serious health problems and would require hospitalization. In 35.8% of cases, the presence of chronic diseases is registered, their top being led by diseases of the gastrointestinal tract (33.8%), the cardiovascular system (29.2%) and endocrine (27.2%). The most common risk factors mentioned were: high levels of stress (53.5%); increased number of tasks (23.4%); lack of support from family and colleagues (22.9%). Conclusion. The health of teachers is influenced by a variety of risk factors. There were no correlations between the type of institution and the subject taught, which highlights the importance of studying the influence of factors in the occupational environment and the development of prevention measures.

Introducere. Predarea în școli a fost definită ca profesia cu cei mai diverși factori de risc, care acționează asupra stării de sănătate. Cu aproape 48 000 de persoane care activează la moment în instituțiile de învățământ, profesorii formează cel mai mare grup ocupațional din Republica Moldova. Scopul lucrării. Evaluarea stării de sănătate a cadrelor didactice în relație cu factorii de risc din mediul de trai și ocupațional. Material și Metode. În studiu au participat 500 de profesori din instituțiile preuniversitare de învățământ. Pentru autoevaluarea stării de sănătate a fost creat un chestionar, care a fost aplicat online. Evaluarea stării de sănătate a fost realizată și prin analiza datelor din cartelele medicale. Rezultate. Majoritatea respondenților au fost femei (91,4%), cu vârsta medie de 45,6±7,5 ani și o experiență de muncă de 22,9±3,2 ani. La 75,7% dintre respondenți starea de sănătate a fost satisfăcătoare, doar la 3% s-au atestat probleme grave de sănătate, care ar necesita internare în spital. În 35,8% cazuri se înregistrează prezența maladiilor cronice, topul acestora fiind condus de maladiile tractului gastro-intestinal – 33,8%, a aparatului cardiovascular – 29,2% și a celui endocrin – 27,2%. Cei mai frecvenți factori de risc menționați au fost: nivelul crescut de stres – 53,5%, numărul mare de sarcini – 23,4%, lipsa suportului din partea familiei și a colegilor – 22,9%. Concluzii. Sănătatea profesorilor este influențată de o varietate de factori de risc. Nu s-au înregistrat corelații între tipul instituției și materia predată, fapt ce evidenţiază importanța studierii influenței factorilor din mediul ocupațional și a elaborării măsurilor de prevenție.

Cuvinte-cheie
teachers, health status, risk factors,

cadre didactice, starea de sănătate, factori de risc