Cugetări psihologice asupra semnificației locului de origine și al apartenenței ca referințe identitare de valoare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
638 192
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.07 (235)
Психология (3477)
SM ISO690:2012
ROȘCA, Tatiana. Cugetări psihologice asupra semnificației locului de origine și al apartenenței ca referințe identitare de valoare. In: Vector European, 2021, nr. 2, pp. 191-196. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.35
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Cugetări psihologice asupra semnificației locului de origine și al apartenenței ca referințe identitare de valoare

Psychological thoughts on the meaning of place of origin and belonging as identity value references

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.35
CZU: 159.9.07

Pag. 191-196

Roșca Tatiana
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2021


Rezumat

Din optica abordării semiologice al „locului”, sentimentul de apartenență al indivizilor la propriul context de viață, contribuie semnificativ la definitivarea relației dintre identitate, loc și afiliere, ca factori importanți ai ancorei identitare. Astfel, în contextul cercetării, referința „locului” implică nu doar obiectul de studiu, ca semnificație al unui mediu oarecare, ci și „locul”, ca instrument de mediere a relației dintre acesta și populațiile actuale, punându-se un accent deosebit pe mecanismele prin care se perpetuează sentimentul de apartenență, precum și dimensiunile „locului” în construcția acestuia.

From the point of view of the semiological approach of “place”, the feeling of belonging of individuals to their own life context, contributes significantly to finalizing the relationship between identity, place and affiliation, as important factors of the identity anchor. Thus, in the context of research, the reference "place" implies not only the object of study, as a meaning of a certain environment, but also "place", as a tool to mediate the relationship between it and current populations, with special emphasis on the mechanisms through which the feeling of belonging is perpetuated, as well as the dimensions of the “place” in its construction.

Cuvinte-cheie
sentiment de apartenență, loc de origine, cultură, globalizare, grup social, valoare identitară,

sense of belonging, place of origin, culture, globalization, social group, identity value