Dimensiuni teoretico-filosofice ale noțiunii de libertatea de conştiinţă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
361 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-26 15:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.731 (20)
Основные права. Права человека. Права и обязанности граждан (934)
SM ISO690:2012
CUŞMIR, Marcel, SEDLEŢCHI, Nicolae. Dimensiuni teoretico-filosofice ale noțiunii de libertatea de conştiinţă. In: Vector European, 2021, nr. 2, pp. 13-19. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dimensiuni teoretico-filosofice ale noțiunii de libertatea de conştiinţă

Theoretical-philosophical dimensions of the notion of freedom of consciousness

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.03
CZU: 342.731

Pag. 13-19

Cuşmir Marcel, Sedleţchi Nicolae
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2021


Rezumat

Libertatea de conștiință este o libertate fundamentală, care tine de însăși natura ființei umane. Gradul de protecție al acestei libertăți determină esența oricărui regim politic, violarea libertății de conștiință fiind indicator principal al unui regim totalitar. Contrar unei simplități aparente, libertatea de conștiință este o noțiune complexă și multiaspectuală. Timp de secole, filozofi, istoricieni și juriști au conferit semnificații multiple percepției sale teoretice. Totuși, componentele acestei noțiuni, precum "libertatea" și "conștiința" au fost întotdeauna considerate ca fiind conjugate şi interdependente. Conținutul conceptului de „libertate de conștiință”, nu apare ca o sumă mecanică a componentelor, ci are propria sa semnificație, determinată de natura sa multidimensională. Complexitatea categoriei libertății de conștiință, condiționează posibilitatea de identificare a mai multor aspecte ale acesteia: etico-moral, filosofic, sociologic, politic, ateist, religios și juridic.

The freedom of conscience is a fundamental freedom, which belongs to the nature of the human being. The degree of protection of this freedom determines the essence of any political regime, the violation of freedom of conscience being the main indicator of a totalitarian regime. Contrary to apparent simplicity, the freedom of conscience is a complex and multidimensional notion. For centuries, philosophers, historians and lawyers have given multiple meanings to its theoretical perception. However, the components of this notion, such as "freedom" and "consciousness", have always been considered as conjugate and interdependent. The content of the concept of the "freedom of conscience" does not appear as a mechanical sum of components, but has its own meaning, determined by its multidimensional nature. The complexity of the category of the freedom of conscience conditions the possibility to identify several aspects of it: ethical-moral, philosophical, sociological, political, atheistic, religious and lega

Cuvinte-cheie
individ, societate, libertate, conştiinţă, toleranţa, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, libertatea pozitivă, libertatea negativă, conștiința autonomă, conștiința heteronomă,

individual, society, freedom, conscience, tolerance, freedom of conscience, religious freedom, positive freedom, negative freedom, autonomous consciousness, heteronomous consciousness