Молдавско-русский межкультурный диалог в рамках международного фестиваля «Дни новой музыки»
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
321 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-11 10:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78(478:470)+78.079(478) (1)
Музыка (1839)
SM ISO690:2012
BARBAS, Valeria. Молдавско-русский межкультурный диалог в рамках международного фестиваля «Дни новой музыки». In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2021, nr. 3(40), pp. 68-72. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Молдавско-русский межкультурный диалог в рамках международного фестиваля «Дни новой музыки»

Dialog intercultural moldo-rus în cadrul festivalului internațional „Zilele muzicii noi”

Moldovan-russian intercultural dialogue within the framework of the ”New music days” international festival”

CZU: 78(478:470)+78.079(478)

Pag. 68-72

Barbas Valeria
 
Институт культурного наследия
 
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2021


Rezumat

В данном исследовании представлен анализ молдавско-русского межкультурного диалога в рамках Международного фестиваля «Дни новой музыки» в Республике Молдова в период 1991-2018 гг. Автор исследует динамику молдавско-русских музыкальных диалогов, выявляя специфику и особенности русской новой музыки, представленной в рамках фестиваля почти за три десятилетия.

Cercetarea în cauză analizează dialogul intercultural moldo-rus în cadrul Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Noi” din Republica Moldova în perioada 1991-2018. Autoarea cercetează dinamica dialogurilor muzicale moldo-ruse, punând accent pe specificul și particularitățile muzicii noi din Rusia, prezentată în cadrul festivalului în decurs de aproape trei decenii.

The present research deals with the Moldovan-Russian intercultural dialogues held within the “New Music Days” International Festival from the Republic of Moldova in the period between 1991 and 2018. The author gives an overview of the dynamics of the Moldovan-Russian musical dialogues, revealing the new music from Russia presented within the Festival for about three decades.

Cuvinte-cheie
молдавско-русский межкультурный диалог, Международный фестиваль «Дни новой музыки», Ансамбль «MolOt»,

dialog intercultural moldo-rus, Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi”, Ansamblul „MolOt”,

Moldovan-Russian intercultural dialogue, New Music Days International Festival, MolOt Ensemble