Îmbinarea procedeelor melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
337 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-28 21:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
780.614.335:781.66+[780.8:780.614.335]:781.68 (1)
Музыка (1837)
SM ISO690:2012
SOCICAN, Igor. Îmbinarea procedeelor melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2021, nr. 3(40), pp. 57-67. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Îmbinarea procedeelor melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz

Combination of melodic lines, percussive elements and accompaniment for the jazz double bass

CZU: 780.614.335:781.66+[780.8:780.614.335]:781.68

Pag. 57-67

Socican Igor
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2021


Rezumat

Articolul ce urmează este dedicat îmbinării procedeelor diferite în cadrul interpretării la contrabas în muzica de jazz, oferind, totodată, cât mai multe informații și resurse posibile pentru dezvoltarea și studierea ulterioară a diferitor stiluri și procedee melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz. Anume – se propun spre examinare diferite procedee cu caracter percusiv la contrabas și variantele notografice ale acestora. Problematica dată se examinează în premieră în știința muzicală națională.

The present article is dedicated to the combination of different methods of interpretation on the double bass in jazz music, while providing as much information and resources as possible for the further development and study of different melodic, percussive and accompaniment styles of the jazz double bass. Namely, it is proposed to examine different percussion techniques on the double bass and their notation versions .This problem is examined for the first time in the national music science.

Cuvinte-cheie
contrabas, double bass, jazz bass slap, muted notes, drumming bass, basul percusiv,

upright bass, double bass, jazz bass slap, muted notes, drumming bass, percussive bass

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Socican, I.</creatorName>
<affiliation>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>&Icirc;mbinarea procedeelor melodice, percusive  și de acompaniament la contrabasul de jazz</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1408</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>contrabas</subject>
<subject>double bass</subject>
<subject>jazz bass slap</subject>
<subject>muted notes</subject>
<subject>drumming bass</subject>
<subject>basul percusiv</subject>
<subject>upright bass</subject>
<subject>double bass</subject>
<subject>jazz bass slap</subject>
<subject>muted notes</subject>
<subject>drumming bass</subject>
<subject>percussive bass</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>780.614.335:781.66+[780.8:780.614.335]:781.68</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-11-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Articolul ce urmează este dedicat &icirc;mbinării procedeelor diferite &icirc;n cadrul interpretării la contrabas &icirc;n muzica de jazz, oferind, totodată, c&acirc;t mai multe informații și resurse posibile pentru dezvoltarea și studierea ulterioară a diferitor stiluri și procedee melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz. Anume &ndash; se propun spre examinare diferite procedee cu caracter percusiv la contrabas și variantele notografice ale acestora. Problematica dată se examinează &icirc;n premieră &icirc;n știința muzicală națională.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The present article is dedicated to the combination of different methods of interpretation on the double bass in jazz music, while providing as much information and resources as possible for the further development and study of different melodic, percussive and accompaniment styles of the jazz double bass. Namely, it is proposed to examine different percussion techniques on the double bass and their notation versions .This problem is examined for the first time in the national music science.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>