Zoosemy related to connotation and denotation
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
113 0
SM ISO690:2012
DANDEŞ, Ina. Zoosemy related to connotation and denotation. In: Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne. Vol.2, 20 aprilie 2007, Cahul. Cahul: Tipogragia Turnul Vechi SRL, 2007, pp. 108-114. ISBN 978-9975-9579-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice"
Cahul, Moldova, 20 aprilie 2007

Zoosemy related to connotation and denotation


Pag. 108-114

Dandeş Ina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2021


Rezumat

În articolul de faţă este tratată conotaţia şi denotaţia zoonimelor engleze. Scopul articolului este de a determina sensul conotativ şi denotativ al zoonimelor din limba engleză pentru a facilita înţelegea lor de către vorbitorii de limbă Română care studiază limba engleză. Rezultatele indică faptul că zoonimele reprezintă o piedică în studierea limbii engleze datorită sensului lor conotativ bazat pe diverse reprezentări culturale. Studiul conclude cu ideea că zoonimele engleze servesc drept o modalitate nouă de exprimare atît în literatură cît şi în comunicarea de zi cu zi.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dandeş, I.</dc:creator>
<dc:date>2007</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n articolul de faţă este tratată conotaţia şi denotaţia zoonimelor engleze. Scopul articolului este de a determina sensul conotativ şi denotativ al zoonimelor din limba engleză pentru a facilita &icirc;nţelegea lor de către vorbitorii de limbă Rom&acirc;nă care studiază limba engleză. Rezultatele indică faptul că zoonimele reprezintă o piedică &icirc;n studierea limbii engleze datorită sensului lor conotativ bazat pe diverse reprezentări culturale. Studiul conclude cu ideea că zoonimele engleze servesc drept o modalitate nouă de exprimare at&icirc;t &icirc;n literatură c&icirc;t şi &icirc;n comunicarea de zi cu zi.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a  cadrelor didactice (Vol.2) 108-114</dc:source>
<dc:title><p>Zoosemy related to connotation and denotation</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>