Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
160 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 15:10
SM ISO690:2012
BALANUŢĂ, Anatol, PALAMARCIUC, Ludmila, CODREAN (SCLIFOS), Aliona, NECULA, Denis. Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, Vol. 24 (2), pp. 167-171. ISBN 978-9975-64-192-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase


Pag. 167-171

Balanuţă Anatol, Palamarciuc Ludmila, Codrean (Sclifos) Aliona, Necula Denis
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Abstract. In this work have been studied the intensity and hue of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.

Cuvinte-cheie
hydro- alcohol solutions, maceration, Intensity, hue, prunes, hazelnuts, almonds and walnuts

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro &ndash; alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase">
<meta name="citation_author" content="Balanuţă Anatol">
<meta name="citation_author" content="Palamarciuc Ludmila">
<meta name="citation_author" content="Codrean (Sclifos) Aliona">
<meta name="citation_author" content="Necula Denis">
<meta name="citation_publication_date" content="2010">
<meta name="citation_collection_title" content="Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 24 (2)">
<meta name="citation_firstpage" content="167">
<meta name="citation_lastpage" content="171">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/167-171_24.pdf">