Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
133 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 15:10
SM ISO690:2012
BALANUŢĂ, Anatol, PALAMARCIUC, Ludmila, CODREAN (SCLIFOS), Aliona, NECULA, Denis. Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, Vol. 24 (2), pp. 167-171. ISBN 978-9975-64-192-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase


Pag. 167-171

Balanuţă Anatol, Palamarciuc Ludmila, Codrean (Sclifos) Aliona, Necula Denis
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Abstract. In this work have been studied the intensity and hue of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.

Cuvinte-cheie
hydro- alcohol solutions, maceration, Intensity, hue, prunes, hazelnuts, almonds and walnuts

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-140221</doi_batch_id>
<timestamp>1685289362</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-64-125-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro &ndash; alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Anatol</given_name>
<surname>Balanuţă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Palamarciuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Aliona</given_name>
<surname>Codrean (Sclifos)</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Denis</given_name>
<surname>Necula</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>167</first_page>
<last_page>171</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>