Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
132 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 15:10
SM ISO690:2012
BALANUŢĂ, Anatol. Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, Vol. 24 (2), pp. 167-171. ISBN 978-9975-64-192-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase


Pag. 167-171

Balanuţă Anatol, , ,
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Abstract. In this work have been studied the intensity and hue of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.

Cuvinte-cheie
hydro- alcohol solutions, maceration, Intensity, hue, prunes, hazelnuts, almonds and walnuts

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-140221</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. 24 (2)</cfVol>
<cfStartPage>167</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-64-125-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/140221</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro &ndash; alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>hydro- alcohol solutions; maceration; Intensity; hue; prunes; hazelnuts; almonds and walnuts</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Abstract. In this work have been studied the intensity and hue of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-4850</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-892</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21355</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-37571</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-4850</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-4850-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Balanuţă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Anatol</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-892</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-892-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21355</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21355-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-37571</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-37571-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>