Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
454 43
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-14 23:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-089.23 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (431)
SM ISO690:2012
CIUCLEA, Mihaela; SÎRBU, Dumitru; STRÎŞCA, Stanislav; ENI, Stanislav; SÎRBU, Daniel. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 26-34. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic

Surgical treatm ent of dento maxillary anomalies class III angle. Clinical case

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.04
CZU: 616.314-007-089.23

Pag. 26-34

Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru12, Strîşca Stanislav3, Eni Stanislav2, Sîrbu Daniel1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omnident”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Cuvinte-cheie
anomalie dento-maxilară, malocluzie, chirurgie ortognată,

dento-maxillary anomaly, malocclusion, orthognathic surgery

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ciuclea, M.</dc:creator>
<dc:creator>Sîrbu, D.</dc:creator>
<dc:creator>Strîşca, S.</dc:creator>
<dc:creator>Eni, S.</dc:creator>
<dc:creator>Sîrbu, D.</dc:creator>
<dc:date>2021-10-06</dc:date>
<dc:identifier>10.53530/1857-1328.21.59.04</dc:identifier>
<dc:source>Medicina stomatologică  59 (3) 26-34</dc:source>
<dc:subject>anomalie dento-maxilară</dc:subject>
<dc:subject>malocluzie</dc:subject>
<dc:subject>chirurgie ortognată</dc:subject>
<dc:subject>dento-maxillary anomaly</dc:subject>
<dc:subject>malocclusion</dc:subject>
<dc:subject>orthognathic surgery</dc:subject>
<dc:title><p>Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>