Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
460 43
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-14 23:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-089.23 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (434)
SM ISO690:2012
CIUCLEA, Mihaela; SÎRBU, Dumitru; STRÎŞCA, Stanislav; ENI, Stanislav; SÎRBU, Daniel. . In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 26-34. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic

Surgical treatm ent of dento maxillary anomalies class III angle. Clinical case

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.04
CZU: 616.314-007-089.23

Pag. 26-34

Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru12, Strîşca Stanislav3, Eni Stanislav2, Sîrbu Daniel1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omnident”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Cuvinte-cheie
anomalie dento-maxilară, malocluzie, chirurgie ortognată,

dento-maxillary anomaly, malocclusion, orthognathic surgery

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.53530/1857-1328.21.59.04</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ciuclea, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Sîrbu, D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Strîşca, S.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Eni, S.</creatorName>
<affiliation>Clinica Stomatologică SRL „Omnident”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Sîrbu, D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1328</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>anomalie dento-maxilară</subject>
<subject>malocluzie</subject>
<subject>chirurgie ortognată</subject>
<subject>dento-maxillary anomaly</subject>
<subject>malocclusion</subject>
<subject>orthognathic surgery</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.314-007-089.23</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-10-06</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>