Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 46
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-04 22:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-089.23 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (436)
SM ISO690:2012
CIUCLEA, Mihaela, SÎRBU, Dumitru, STRÎŞCA, Stanislav, ENI, Stanislav, SÎRBU, Daniel. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 3(59), pp. 26-34. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic

Surgical treatm ent of dento maxillary anomalies class III angle. Clinical case

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.04
CZU: 616.314-007-089.23

Pag. 26-34

Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru12, Strîşca Stanislav3, Eni Stanislav2, Sîrbu Daniel1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omnident”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Cuvinte-cheie
anomalie dento-maxilară, malocluzie, chirurgie ortognată,

dento-maxillary anomaly, malocclusion, orthognathic surgery

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-139660</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-10-06</cfResPublDate>
<cfVol>59</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>26</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1328</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139660</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>anomalie dento-maxilară; malocluzie; chirurgie ortognată; dento-maxillary anomaly; malocclusion; orthognathic surgery</cfKeyw>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-92736</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-42746</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-46444</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-80583</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-92737</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-139660</cfFedIdId>
<cfFedId>10.53530/1857-1328.21.59.04</cfFedId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-92736</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-92736-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ciuclea</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-42746</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-42746-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sîrbu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Dumitru</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-46444</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-46444-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Strîşca</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Stanislav</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-80583</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-80583-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Eni</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Stanislav</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-92737</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-92737-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-10-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sîrbu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Daniel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>