Utilizarea plaselor din polimer în regenerarea osoasă ghidat
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
302 21
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-27 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31-089.23 (2)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (436)
SM ISO690:2012
CHELE, Nicolae, ZUGRAV, Vasile. Utilizarea plaselor din polimer în regenerarea osoasă ghidat. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 3(59), pp. 18-25. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Utilizarea plaselor din polimer în regenerarea osoasă ghidat

Use of polymeric mesh in guided bone regeneration

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.03
CZU: 616.31-089.23

Pag. 18-25

Chele Nicolae, Zugrav Vasile
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Introducere. Datorită biotehnologiei moderne, utilizarea polimerilor în regenerarea tisulară ghidată devine o tehnică de viitor în chirurgia orală. Scopul. Aprecierea rolului utilizării plasei polimerice în regenerarea osoasă ghidată la pacienţii cu atrofie alveolară marcată. Materiale şi metode. Începutul studiului — 2018, în studiu au fost incluşi 25 de pacienţi cu atrofie alveolară marcată, cu vârsta cuprinsă între 20–60 de ani care au fost divizaţi în două grupe, grupul I — 15 pacienţi s–a efectuat regenerare osoasă ghidată folosind polimerii, în grupul II — 10 pacienţi s–a utilizat plasa din titan perforat. Planul de diagnostic şi tratament au fost pentru ambele grupe asemănător. Rezultate. În grupul I de studiu s–au înregistrat complicaţii la 5 pacienţi, dintre care la 3 pacienţi s–au dezvoltat mici fenestraţii şi seroame, iar la doi pacienţi s–a dezvoltat dehiscenţă a 2/3 din linia de sutură a gingiei. În grupul al II–a de pacienţi, la care s–a utilizat plasa de titan, complicaţii s–au dezvoltat la 7 pacienţi — 4 pacienţi au dezvoltat fistule şi fenestraţii şi 3 au suferit dehiscenţe masive pe toată linia de sutură. Concluzii. Utilizarea plaselor din polimer în regenerarea osoasă ghidată este o metodă de perspectivă în chirurgia dentoalveolară, ieftină şi simplă în aplicare. Această metodă a înregistrat mai puţine complicaţii postoperatorii, etape chirurgicale mai puţine, recuperare postopertorie mai rapidă. 

Introduction. Guided bone regeneration is a real challenge of dentoalveolar surgery. Due to modern biotechnology, the use of polymers in guided tissue regeneration is becoming a promising method in dentoalveolar surgery. Objective of the study. Assessment of the role of use of polymeric mesh in guided bone regeneration in patients with marked alveolar atrophy. Materials and methods. Beginning of the study - 2018, the study included 25 patients with marked alveolar atrophy, aged 20-60 years who were divided into two groups, group I - 15 patients underwent guided bone regeneration using polymers, in the group II - 10 patients used perforated titanium mesh. The diagnosis and treatment plan were similar for both groups. Results. In study group I, there were complications in 5 patients, of which 3 patients developed small fenestrations and seromas, and two patients developed dehiscence of 2/3 of the gum suture line. In the second group of patients, in which titanium mesh was used, complications developed in 7 patients - 4 patients developed fistulas and fenestrations and 3 suffered massive dehiscences along the entire suture line. Conclusions: The use of polymer mesh in guided bone regeneration is a cost-effective method in dentoalveolar surgery, cheap and simple to apply. This method recorded fewer postoperative complications, fewer surgical stages, faster postoperative recovery.

Cuvinte-cheie
polimeri, titan, dehiscenţa, fenestraţii, regenerare osoasă,

Polymers, Titanium, dehiscence, fenestrations, Regeneration