Modificarea activiății peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în dependență de varianta de tratare în perioada de vegetație și metodele de păstrare aplicate
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
70 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-03 22:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.47:634.22:631.811.98 (1)
Морфология растений (86)
Косточковые плодовые культуры, общие вопросы. Prunus, включая Armeniaca, Cerasus, Persica (121)
Удобрения. Стимуляция роста растений. Внесение удобрений. Ростовые вещества (274)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Ana; SVETLICENCO, Valentina; BUJOREANU, Nicolae. Modificarea activiății peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în dependență de varianta de tratare în perioada de vegetație și metodele de păstrare aplicate. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 87-90. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Modificarea activiății peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în dependență de varianta de tratare în perioada de vegetație și metodele de păstrare aplicate


DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.22
CZU: 581.47:634.22:631.811.98
Pag. 87-90

Popovici Ana, Svetlicenco Valentina, Bujoreanu Nicolae
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Proiect:
20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

The plum fruits of the President variety were preserved by three methods. I- keeping fruits in the ordinary atmosphere (AO). II - the fruits before being stored for a long time in AO were treated with the synthetic inhibitor of ethylene Fitomag and III - the fruits were kept in a controlled atmosphere (CA). Du-ring the storage of the fruits of the respective variety, the activity of some antioxidant enzymes was de-termined by the mentioned methods. As a result, results were obtained regarding the modification of the activity of the enzymes peroxidase and polyphenol oxidase. Their activity changed depending on the me-tabolic processes that took place when the fruits maturation, as well as the conditions, duration and stora-ge methods. It also depended on the biological peculiarities of the variety and the influence of the sub-stances with which the plum trees were treated during the vegetation period. The highest activity of these enzymes was in the fruits kept in the usual atmosphere, then followed by their activity in the fruits kept with Fitomag and their lowest activity was in the fruits kept in CA. In the fruits preserved by the last two methods, the metabolic processes and those of oxide reduction went slower and the fruits were kept 10, 16 days longer than in AO. There were also significant differences in the activity of these enzymes, being higher in the variant treated with SBA Reglalg and microelements than in the control variant.

Cuvinte-cheie
Plum fruits, storage methods, Fitomag, biochemical indices, SBA Reglalg and microelements