QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
164 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-07 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.9:635.64 (1)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (810)
Овощеводство и декоративное садоводство (614)
SM ISO690:2012
MITINA, Irina; BAHŞIEV, Aighiuni; MITIN, Valentin; ZAMORZAEVA, Irina. QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 79-82. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.20
CZU: 632.9:635.64

Pag. 79-82

Mitina Irina, Bahşiev Aighiuni, Mitin Valentin, Zamorzaeva Irina
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Proiect:
20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
18.80013.5107.05. STCU/6378 Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitroplasmă
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

Tomato is one of the most economically important crops in Republic of Moldova. However, it is affected by a number of pathogens. One of the wide spread diseases is stolbur caused by the infection agent ‘Candidatus Phytoplasma solani’. Accurate diagnostics of the disease at an early stage is essential for successful control of the disease. In this work, we describe detection and quantification of ‘Candida-tus Phytoplasma solani’ in tomato by real-time PCR, as well as suitability of the method for assessing resistance of different tomato varieties to Phytoplasma infection.

Cuvinte-cheie
‘Candidatus phytoplasma solani’, stolbur, tomato, Real-Time PCR