ЦИС-эффект гомозиготного генетического фона на частоту кроссинговера у кукурузы
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
173 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-22 00:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
575:633.15 (2)
Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика. Эволюционное учение. Видообразование. Филогенез (383)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (588)
SM ISO690:2012
МИХАЙЛОВ, Михаил. ЦИС-эффект гомозиготного генетического фона на частоту кроссинговера у кукурузы. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, Ed. 7 , 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, Ediția 7, pp. 72-75. ISBN 978-9975-56-912-5. DOI: 10.53040/gppb7.2021.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

ЦИС-эффект гомозиготного генетического фона на частоту кроссинговера у кукурузы

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.18
CZU: 575:633.15

Pag. 72-75

Михайлов Михаил
 
Институт генетики, физиологии и защиты растений
 
Proiect:
20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

The cys-effect of homozygous background on crossing over in maize. From the inbred maize lines MK01 and Ku123, the isogenic lines containing mutant markers lg1, gl2, c1, sh1, wx1 were obtained. They differ from original forms by pair of mutant markers. The hybrids of isogenic lines with the original forms are heterozygous only within marked region and are almost homozygous in the rest of the genome. Homozygous background leads to increase of mean recombination rate from 5.4% to 10.1% in c1-sh1, from 15.0% to 35.6% in s1-wx1 and from 18.2% to 32.8% in lg1-gl2.

Cuvinte-cheie
Maize, crossing over, recombination rate