Influența factorilor abiotici asupra capacităților germinative a semințelor de fag (Fagus sylvatica L.)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
189 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-11 15:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.622.2+581.142+57.043 (1)
Систематика растений (633)
Физиология растений (439)
Факторы. Воздействия (23)
SM ISO690:2012
ELISOVEŢCAIA, Dina; IVANOVA, Raisa; GUMENIUC, Iachim; ZAYACHUK, Vasili. Influența factorilor abiotici asupra capacităților germinative a semințelor de fag (Fagus sylvatica L.). In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 46-49. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Influența factorilor abiotici asupra capacităților germinative a semințelor de fag (Fagus sylvatica L.)

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.11
CZU: 582.622.2+581.142+57.043

Pag. 46-49

Elisoveţcaia Dina1, Ivanova Raisa1, Gumeniuc Iachim2, Zayachuk Vasili3
 
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Națională Silvică din Ucraina
 
Proiect:
20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

The diversification of beech genotypes on the territory of the Republic of Moldova could be a so-lution to avoid the risks caused by climate change. The objective of this research was to determine the viability of beech seeds collected from four areas of the Ivano-Frankivsk region (Ukraine) and their modi-fication under the influence of various abiotic factors. The analyzed seeds possessed high viability (77.89 – 96.63%), which under the influence of supra optimal temperature +40°C decreased 1.3-1.4 times de-pending on the applied dose. Seeds exposed to heat treatment used reserve substances for radicle growth 1.4 – 1.6 times more than the control.

Cuvinte-cheie
beech, seed, viability, germination, temperature, tetrazolium, hydrogen peroxide